23.6 C
Warszawa
niedziela, 26 maja, 2024
Strona głównaAktualnościGrupa mBanku po I kw. 2016: dobre wyniki w trudnych czasach

Grupa mBanku po I kw. 2016: dobre wyniki w trudnych czasach

W I kwartale 2016 roku mBank osiągnął 308 mln zł zysku netto. Solidny wynik został wypracowany dzięki wysokiemu wynikowi odsetkowemu i niskiemu saldu rezerw, a także skupieniu się na wzroście organicznym, z którego znany jest bank.

W pierwszych trzech miesiącach roku Grupa mBanku po raz kolejny mierzyła się z niekorzystnymi czynnikami w otoczeniu rynkowym, takimi jak rekordowo niski poziom stóp procentowych i znacznie obniżone prowizje interchange z transakcji kartowych. Na wyniki finansowe dodatkowo negatywnie wpłynął podatek od pozycji bilansowych (tzw. podatek bankowy), płacony od lutego 2016 r. Mimo to zysk netto mBanku utrzymał się na niemal niezmienionym poziomie w stosunku do poprzedniego kwartału i wyniósł 307,8 mln zł (0,6 proc. mniej niż w IV kwartale ub.r.).

Dochody banku w I kwartale br. przekroczyły 1 mld zł i były niższe o 9,1 proc. w porównaniu do poprzedniego kwartału, który był wsparty jednorazową sprzedażą pakietu akcji PZU. Wynik z tytułu odsetek pozostał na równie wysokim poziomie co w poprzednim kwartale (676,4 mln zł), zaś wynik z tytułu prowizji spadł o 10,8 proc. w stosunku do ostatniego kwartału ub.r. i wyniósł 211,7 mln zł. Wynik na działalności handlowej osiągnął wartość 84,1 mln zł i był wyższy o 13,2 mln zł w ujęciu kwartalnym.

Koszty mBanku spadły o 26,1 proc. w porównaniu do poprzedniego kwartału i wyniosły 480,8 mln zł, co jest wynikiem braku negatywnych zdarzeń jednorazowych. Z kolei odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek obniżyły się do poziomu 68,5 mln zł, głównie dzięki rozwiązaniu rezerw w części korporacyjnej banku. W rezultacie poziom kosztów ryzyka w I kwartale 2016 r. wyniósł 35 punktów bazowych w porównaniu do 52 punktów bazowych kwartał wcześniej.

Pierwsze trzy miesiące br. to również okres kontynuacji wzrostu organicznego i ekspansji biznesowej mBanku. Liczba klientów indywidualnych wyniosła 5,04 mln i była większa o 90 tys. w porównaniu z końcem 2015 r. Z kolei liczba obsługiwanych korporacji wzrosła o 430 i zbliżyła się do poziomu 20 tys. podmiotów.

Wartość kredytów i pożyczek netto na koniec marca br. wyniosła 77,9 mld zł i była niższa o 493 mln zł od poziomu z końca ubiegłego roku. Jednak po wyłączeniu transakcji reverse repo/buy sell back oraz wpływu wahań kursów walutowych, wartość kredytów i pożyczek netto wzrosła o 0,9 proc. Z kolei wartość depozytów pozostała na prawie niezmienionym poziomie w stosunku do poprzedniego kwartału i wyniosła 81,1 mld zł. Wskaźnik kredytów do depozytów Grupy mBanku ukształtował się na poziomie 96,1 proc., najniższym w historii mBanku.

Wskaźniki kapitałowe Grupy mBanku istotnie wzrosły w rezultacie zaliczenia do funduszy własnych zysku za 2015 r. Łączny współczynnik kapitałowy na koniec marca br. wyniósł 19,0 proc., a współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 był równy 16,2 proc.

Źródło: mBank