8.6 C
Warszawa
sobota, 20 kwietnia, 2024
Strona głównaAktualnościFundusze PIONEER dostępne w BPH

Fundusze PIONEER dostępne w BPH

Od października 2006r. fundusze inwestycyjne Pioneer Pekao TFI można nabywać za pośrednictwem platformy internetowej Banku BPH. Rozszerzona funkcjonalność Systemu Bankowości Internetowej Sez@m pozwala Klientom na aktywne zarządzanie środkami finansowymi, konstruowanie portfela inwestycyjnego w zależności od jego preferencji, a także bieżące monitorowanie inwestycji z udziałem funduszy Pioneer. Po zalogowaniu się do systemu Klienci uzyskują dostęp do wszystkich funkcji internetowego systemu bankowego, wzbogaconego o możliwość zakupu jednostek uczestnictwa Pioneer Pekao TFI.
Zintegrowany system internetowy Banku BPH umożliwia Klientom realizację transakcji oraz zawiera informacje dotyczące:

  • rachunków bieżących, pomocniczych i kredytowych,
  • lokat terminowych,
  • kart kredytowych,
  • rachunków brokerskich (z uwzględnieniem pełnej obsługi),
  • papierów wartościowych dystrybuowanych przez Bank BPH (np. obligacji strukturyzowanych certyfikatów depozytowych, certyfikatów funduszy zamkniętych),
  • rejestrów posiadanych funduszy inwestycyjnych BPH TFI i Pionier Pekao TFI.

Rozszerzenie oferty internetowej Banku BPH o fundusze inwestycyjne oferowane przez najstarsze i największe na polskim rynku towarzystwo funduszy inwestycyjnych Pioneer Pekao TFI stanowi odpowiedź na rosnące oczekiwania Klientów poszukujących alternatywnych jak i bardziej zyskownych form inwestowania pieniędzy. Bank BPH jest pierwszym z dystrybutorów Towarzystwa Inwestycyjnego Pioneer Pekao TFI oferującym sprzedaż jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych za pośrednictwem Internetu.
źródło: Bank BPH – informacja prasowa
sprawdź ofertę: Bank BPH