30.7 C
Warszawa
piątek, 12 lipca, 2024

Czym są fundusze inwestycyjne?

Szukasz sposobu na atrakcyjną inwestycję z wysokimi zyskami? A może poszukujesz czegoś bezpieczniejszego, ale lepszego od lokaty czy konta oszczędnościowego? W takim przypadku pomyśl o funduszach inwestycyjnych!
Fundusze inwestycyjne są jedną z popularnych form pomnażania pieniędzy, która jest dostępna dla każdego zainteresowanego. Aby przystąpić do funduszu, nie potrzebujemy też dużej sumy – wystarczy tylko 100 złotych, ale, oczywiście, im więcej zainwestujemy, tym więcej możemy zarobić. Czym jednak dokładnie są fundusze inwestycyjne? Ile możemy na nich zyskać? Jak znaleźć te najlepsze?
W Polsce sytuację funduszy inwestycyjnych reguluje Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych. Zgodnie z przepisami:
„Fundusz inwestycyjny jest osobą prawną, której wyłącznym przedmiotem działalności jest lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze publicznego, a w przypadkach określonych w ustawie również niepublicznego, proponowania nabycia jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych, w określone w ustawie papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe”.
Prawo wskazuje też, że fundusze inwestycyjne tworzone są przez towarzystwa, które zarządzają nimi i reprezentują w stosunkach z osobami trzecimi. Fundusze te gromadzą środki przekazywane przez inwestorów i lokują je w ich imieniu.
Do dyspozycji mamy różne fundusze inwestycyjne, które różnią się pomiędzy sobą celem inwestycji, ryzykiem, a także perspektywą zysków. Podobnie jak w przypadku innych inwestycji, obowiązuje tu zasada, że im bezpieczniejszy fundusz, tym zyski mogą być mniejsze. Gdy chcemy zarobić więcej, musimy przygotować się na większe ryzyko. Zyski z funduszy mogą wynosić od około 2-3% rocznie do nawet 6-8% rocznie.
Jeśli chcemy rozpocząć inwestowanie w fundusze, warto zapoznać się z różnymi ofertami. W celu doboru tej najlepszej możemy skorzystać także z pomocy doradców. Dużo pomocnych informacji czeka na nas również w internecie, gdzie możemy wyszukać analizy funduszy oraz opinie inwestorów na ich temat.