31.2 C
Warszawa
poniedziałek, 22 lipca, 2024
Strona głównaAktualnościEuroprodukt dla Citibank Handlowy

Europrodukt dla Citibank Handlowy

Mikrowpłaty, kredyt inwestycyjny dla małych i średnich przedsiębiorstw, a także Kompleksowa Obsługa Gotówkowa oraz platforma elektroniczna eTrade to produkty i usługi, które zostały nagrodzone w 10-tej edycji konkursu Europrodukt. Citibank Handlowy wprowadził mikrowpłaty w 2005 roku z myślą o podmiotach, które przyjmują “w depozyt” wadia, kaucje jak również inne wpłaty i są zobowiązane do ich zwrotu danemu podmiotowi po określonym czasie wraz z naliczonymi odsetkami. Funkcjonalność tego produktu dobrze sprawdziła się w przypadku sądów, które miały trudności w naliczaniu odsetek dla każdego z wpłacających (na jeden mikrorachunek środki mogą być wpłacane i wypłacane często po kilka razy w trakcie trwania danej sprawy). Dzięki Mikrowpłatom, działalność sądów będzie zgodna z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 24.09.1954, które mówi o zasadach przechowywania depozytów sądowych.
Drugim, nagrodzonym obok mikrowpłat produktem jest kredyt inwestycyjny dla małych i średnich przedsiębiorstw refinansowany przez Kreditanstalt für Wiederaufbau przy współudziale Komisjii Europejskiej. Głównym elementem tego programu jest możliwość pozyskania za pośrednictwem KfW bezzwrotnego grantu Unii Europejskiej – udzielanego przez Komisję Europejską, a przeznaczonego na wspieranie programów służących rozwojowi gospodarczemu krajów Unii Europejskiej.

“Dzięki umowie kredytowej Klienci MSP mogą pozyskać na dogodnych warunkach dodatkowe źródło finansowania swoich inwestycji, ponieważ grant może częściowo zostać przeznaczony na pokrycie kosztów odsetkowych związanych z realizacją umowy. Przedsiębiorcy, którzy ubiegają się o dofinansowanie projektów unijnych mogą także wykorzystać Program jako doświadczenie w korzystaniu ze środków pomocy UE.” – mówi Monika Kur, Ekspert ds. Unii Europejskiej.

Kapituła Konkursu nagrodziła także platformę elektroniczną, która w prosty i elastyczny sposób umożliwia korzystanie oraz obsługę produktów wspierających obrót handlowy (faktoring, finansowanie dostawców i odbiorców, akredytywy, gwarancje). Transakcje realizowane poprzez platformę elektroniczną stanowią blisko 90% liczby wszystkich zleceń składanych do Banku w związku z obsługą produktów obsługi i finansowania handlu.
W Polsce nadal wiele transakcji dokonywanych jest gotówkowo. Tradycyjnie bankowa obsługa gotówkowa kojarzona jest z wizytami w banku oraz wpłatami i wypłatami gotówki w okienku. Citibank Handlowy ściśle współpracuje z Klientami i wspiera ich na znacznie większym obszarze. Wpisuje się w cały cykl obsługi gotówki odpowiadając na potrzeby Klienta.

“Klient otwiera kasy, przygotowuje się do obsługi swoich pierwszych klientów. Chciałby wówczas zasilić kasę w odpowiednie nominały banknotów i monet, by móc sprawnie obsłużyć swoich klientów. Nasz bank wychodzi wtedy z ofertą wypłat gotówki lub rozmiany gotówki w formie zamkniętej. Czy istnieje możliwość, by Klient nie musiał udawać się za każdym razem do Banku po odbiór pakietu? Tak; Bank oferuje również możliwość konwojowania wypłat i rozmienienia gotówki z placówki banku bezpośrednio do lokalizacji Klienta. Koniec dnia: Klient zamyka kasy i chce przekazać swój utarg na rachunek. Może wówczas skorzystać z tradycyjnych wpłat otwartych w kasie Banku. W przypadku jednak, gdy ma on dość duże utargi, czekanie na przeliczenie środków przez kasjera może być uciążliwe. Ponadto, Klienci często chcą korzystać z usług firm konwojujących, którym nie powinni przekazywać gotówki w otwartej formie. W takiej sytuacji oferujemy wpłaty w formie zamkniętej, tzn. gotówka pakowana jest w bezpieczne koperty i przekazywana do Banku, a jej przeliczanie następuje już pod nieobecność osoby wpłacającej.” – mówi Partycja Godlewska, Naczelnik Wydziału Produktów Gotówkowych.

W konkursie, którego organizatorem jest Polskie Towarzystwo Handlowe wyróżniane są firmy oferujące innowacyjne rozwiązania obsługi swoich klientów. Patronat nad tegoroczną edycją Europroduktu objęły: Ministerstwo Gospodarki, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, TVP3 i Polskie Radio.
źródło: Citibank Handlowy – informacja prasowa
sprawdź ofertę: Citibank Handlowy