8.2 C
Warszawa
czwartek, 18 kwietnia, 2024

Emerytura z OFE

Emerytura z OFENa posiedzeniu zespołu ubezpieczeń społecznych Komisji Trójstronnej, minister Michał Boni stwierdził, że jeśli dobra koniunktura na rynkach finansowych zostanie utrzymana, wówczas za 26 lat emerytura wypłacana z OFE może być nawet dwukrotnie wyższa od tej, wypłacanej z ZUS. Jednocześnie, Boni zaprezentował projekt założeń zmian w ustawie o organizacji i działaniu funduszy emerytalnych, który został przygotowany przez zespół ekspertów pod jego kierownictwem. Według zespołu, obniżki opłat pobieranych przez OFE, wymogi konkurencji pomiędzy funduszami, jak również wprowadzenie funduszy inwestujących bezpiecznie spowoduje, że emerytury z OFE będą dużo wyższe.
Zasadniczo, funkcjonowanie Otwartych Funduszy Emerytalnych jest korzystne dla emerytów, dlatego też w ocenie ministra Boni nie ma sensu demontować tegoż systemu. Należy jednak ocenić po dekadzie funkcjonowania nowego systemu emerytalnego, czy istnieją zdrowe warunki konkurencji pomiędzy poszczególnymi funduszami emerytalnymi i czy są one odporne na kryzysy gospodarcze. Warto podkreślić, że przecież te 10 lat temu Polacy całkowicie świadomie zdecydowali się na wprowadzenie systemu kapitałowego w emeryturach.
Zastrzeżenia do projektu ministra Boniego mieli przedstawiciele związków zawodowych należący do zespołu ubezpieczeń Komisji Trójstronnej, ale poparli je przedstawiciele pracodawców. Według nowego projektu zespołu Boniego mają docelowo powstać dwa subfundusze emerytalne – A i C. Subfundusz A inwestowałby dynamicznie, przede wszystkim w akcje, zaś drugi – subfundusz C – inwestowałby bezpiecznie, głównie w obligacje. Na 5 lat przed emeryturą wszystkie środki zgromadzone w OFE byłyby obligatoryjnie przekazywane do subfunduszu bezpiecznego.
Minister Michał Boni powiedział, że subfundusze A inwestowałyby aż 75% aktywów w akcje, przy czym w 60% byłyby to akcje krajowe, a w 15% akcje zagraniczne; a 25% w obligacje. Z kolei, subfundusze C inwestowałyby w akcje 7,5% aktywów, a w obligacje zdecydowaną większość, bo 92,5% aktywów. W chwili obecnej fundusze inwestują w sposób mieszany. Mają być one stopniowo likwidowane, a zgromadzone w nich pieniądze z założenia byłyby przekazywane do subfunduszu A lub C, w zależności od wieku uczestnika. W przejściowym okresie swojego istnienia dotychczasowe fundusze nazywane subfunduszami B, inwestowałyby w akcje 35% aktywów, a w obligacje – 65%.
Osoby po 40-stym roku życia mogłyby zdecydować się o przekazaniu swoich składek do subfunduszu B zamiast do A, ale składki osób wchodzących do systemu emerytalnego po 1 lipca 2012 automatycznie przekazywane byłyby do subfunduszu A.
Nowy projekt zmian w OFE zakłada również zmniejszenie od 1 lipca 2011 roku opłat pobieranych od składek ubezpieczonych przez Otwarte Fundusze Emerytalne – do 2,3%, a obecnie jest to 3,5%. W 2012 roku składki miałyby wynieść jedynie 2%. Mniejsze mają być także opłaty pobierane przez Powszechne Towarzystwa Emerytalne za zarządzanie OFE.
M.M.
bankowynet.pl