26.4 C
Warszawa
sobota, 25 maja, 2024
Strona głównaAktualnościEkspansja Poczty Polskiej

Ekspansja Poczty Polskiej

ekspansja_poczty_polskiejJuż nie tylko działalność bankowa i stricte pocztowa znajduje się w centrum zainteresowania Poczty Polskiej, ale i szeroko rozumiane usługi ubezpieczeniowe. Poczta Polska stworzyła Bank Pocztowy, chcąc lepiej obsługiwać rynek. Korzystając z istniejących placówek pocztowych od razu mogła otworzyć setki oddziałów Banku Pocztowego.

Teraz postanowiła pójść za ciosem. W ofercie Poczty Polskiej znajdują się już ubezpieczenia komunikacyjne i majątkowe, ale operator planuje wprowadzenie do niej także ubezpieczeń rolnych i turystycznych. Na poczcie możemy obecnie wysłać listy, odebrać przesyłki, zapłacić rachunki, wypłacić pieniądze z konta w Banku Pocztowym, czy też ubezpieczyć się. Co ciekawe, Poczta Polska chce sprzedawać polisy ubezpieczeniowe, w tym polisy na życie nie tylko w placówkach poczty, ale też u listonoszy.

Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych

Działalność ubezpieczeniowa Poczty Polskiej nie jest niczym nowym , bowiem już w grudniu 2002 roku powołała ona do życia Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, które prowadziło działalność polegającą na oferowaniu klientom ubezpieczeń:

  • Majątkowych,
  • Osobowych,
  • Casco pojazdów i przedmiotów w transporcie,
  • OC komunikacyjne,
  • Odpowiedzialności cywilnej,
  • Assistance,
  • Ryzyk finansowych.

Z oferty Poczty Polskiej na ubezpieczenia korzystają zarówno osoby prywatne, jak i instytucje. TUW Pocztowe ubezpiecza klientów korzystając z różnych kanałów dystrybucji swoich produktów. Obecnie towarzystwo ubezpieczeniowe Poczty Polskiej chce prowadzić daleko idące działania ekspansywne, dzięki wyposażeniu listonoszy w smartfony z aplikacjami ułatwiającymi zawieranie transakcji z klientami.

Nowoczesna działalność Poczty Polskiej

Od kilku lat Poczta Polska stosuje strategię rozwoju swojej działalności, przy czym wciąż dąży do tego, aby zerwać z wizerunkiem wyłącznie tradycyjnej firmy. Rozwój oferty w zakresie usług ubezpieczeniowych, jak i finansowych, to cel strategiczny dla całej Poczty Polskiej. Sięga ona po nowoczesne rozwiązania i technologie, nie rezygnując jednocześnie ze sprzedaży produktów i usług w placówkach stacjonarnych. W ten sposób może obsługiwać szeroki rynek odbiorców docelowych, zarówno seniorów przywiązanych do stacjonarnej i osobistej obsługi, jak i osoby młode, które chętnie sięgają po wszelkie nowinki techniczne.

2 stycznia 2014 roku Poczta Polska informowała na swoich stronach internetowych, że wraz z Pocztowym Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych, rozpoczęła pilotażową sprzedaż ubezpieczeń komunikacyjnych OC przy użyciu smartfonów. Ubezpieczenia można kupić również w trybie online, bez wychodzenia z domu. Urządzenia mobilne, w jakie wyposażeni są obecnie niektórzy listonosze Poczty Polskiej pozwalają na skuteczną akwizycję produktów ubezpieczeniowych. Dyrektor zarządzający Pionem Usług Finansowych Poczty Polskiej, Iwona Wróbel powiedziała, że:

„Za pomocą smartfona z zainstalowaną aplikacją można sprawdzić wysokość składki każdego klienta i z tymi, którzy zdecydują się na zakup ubezpieczenia zawrzeć polisę „od ręki” podczas tej samej wizyty w ciągu zaledwie 2 minut.”

Szybkość działania i łatwa dostępność ubezpieczeń różnego rodzaju z Poczty Polskiej sprawia, że jest to konkurencyjna oferta rynkowa. Poza tym stoi za nią firma z tradycjami, co nie pozostaje bez znaczenia dla samych klientów. Aplikacja, z której już korzystają listonosze z Poczty Polskiej pozwala na zawarcie polisy poza placówką, bowiem jest zintegrowana z systemem TUW Pocztowe. Za jej pośrednictwem można szybko i bezbłędnie wyliczyć składkę oraz zawrzeć ostatecznie umowę.

Jak dotychczas 100 listonoszy w całej Polsce posiada już smartfony, które pozwalają na proste zawieranie umów ubezpieczeniowych. Poczta chce w najbliższej przyszłości sprzedawać ubezpieczenia rolne i turystyczne, a w dłuższej perspektywie czasu również ubezpieczenia na życie, które mają pojawić się w ofercie Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie SA. Dostępne mają być też i inne ubezpieczenia, w tym ubezpieczenia grupowe dla pracowników, bancassurance czy ubezpieczenia ochronne. Prezes zarządu Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych powiedział, że strategia Poczty Polskiej w zakresie usług ubezpieczeniowych opiera się na doświadczeniach innych krajów europejskich. Warto powiedzieć, że poczta we Włoszech uzyskuje ponad 50% swoich przychodów z ubezpieczeń, zwłaszcza polis na życie.

Ubezpieczenia z TUW Pocztowego można wykupić w 640 specjalnych pocztowych strefach finansowych, w placówkach Poczty Polskiej działających na terenie całego kraju oraz też od listonoszy wyposażonych w specjalne aplikacje na smartfony.