16.4 C
Warszawa
środa, 12 czerwca, 2024
Strona głównaAktualnościEkoinwestycje na kredyt

Ekoinwestycje na kredyt

Ekoinwestycje na kredytBank Ochrony Środowiska wystosował nową ofertę kredytową do przedsiębiorstw i jednostek samorządowych. Nowy kredyt może zostać przeznaczony na ekologiczne inwestycje. W ofercie BOŚ Banku znalazła się linia kredytowa z Nordyckiego Banku Inwestycyjnego, w skrócie NIB. Linia ta opiewa na zawrotną kwotę aż 30 mln euro.
Środki przekazane w ramach linii kredytowej przez NIB będą wsparciem dla inwestycji związanych na przykład z produkcją energii odnawialnej, czy też z budową systemów oczyszczania ścieków lub poprawą efektywności energetycznej w budynkach. Program kredytowy BOŚ Banku może w konsekwencji przyczynić się do usprawnienia składowania i sortowania odpadów stałych w Polsce. Eksperci twierdzą, że może on być ofertą uzupełniającą dla projektów ekologicznych, które zyskały już współfinansowanie z funduszy Unii Europejskiej.
Uruchomiona przez NIB linia kredytowa z założenia jest przeznaczona na poprawę szeroko rozumianego środowiska naturalnego w naszym kraju. Poprawa ta ma dokonywać się w trzech sektorach, które są uznawane za strategiczne z punktu widzenia ochrony środowiska. Do sektorów tych zalicza się:

  • Ochronę wód i gospodarkę wodną,
  • Ochronę powietrza atmosferycznego,
  • Gospodarkę odpadami.

Adresatami nowego kredytu na ekoinwestycje w BOŚ Bank, są firmy zaliczane do sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw, ale nie tylko one. Z oferty będą miały szansę skorzystać spółdzielnie mieszkaniowe, przedsiębiorstwa komunalne oraz jednostki samorządu terytorialnego.
W chwili obecnej nie istnieje górny i dolny limit kwoty, o jaką można wnioskować w ramach kredytu na ekoinwestycje w BOŚ Banku. Znany jest za to okres kredytowania, który może wynosić od 3 do 8 lat. Bank Ochrony Środowiska dopuszcza możliwość karencji w spłacie kredytu do dwóch lat. Kredyt udzielany będzie w złotówkach lub w euro. Wyznaczony został maksymalny udział kredytu w finansowaniu projektów, który wynosi 50% kosztów netto podejmowanej inwestycji.
To nie jedyny kredyt z przeznaczeniem na ekoinwestycje w BOŚ Banku. Oprócz wprowadzonej obecnie linii kredytowej z Nordyckiego Banku Inwestycyjnego, Bank daje swoim klientom, którzy dbają o środowisko naturalne, możliwość korzystania z Kredytu z Klimatem oraz Kredytu EkoOdnowa. Warto powiedzieć, że oba rodzaj kredytów na ekoinwestycje, jakie znajdują się w ofercie BOŚ Banku, są udzielane we współpracy z KfW Bankengrupper. Mogą być one przeznaczone na inwestycje mające na celu ograniczenie emisji CO2.
W ofercie BOŚ Banku znajduje się też Ekologiczny Kredyt Hipoteczny, nazywany Słonecznym EKOkredytem, przeznaczony na kolektory słoneczne, oraz preferencyjny kredyt udzielany we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
M.M. – bankowynet.pl
źródło: BOŚ S.A.