23.2 C
Warszawa
sobota, 25 maja, 2024
Strona głównaAktualnościE-deklaracja - jak wypełnić zeznanie podatkowe

E-deklaracja – jak wypełnić zeznanie podatkowe

deklaracja_podatkowa2012Wypełnienie deklaracji podatkowej PIT wymaga od podatnika podania informacji dotyczących jego osoby oraz wysokości osiągniętych przez niego dochodów i opłaconych zaliczek podatkowych. Jakie informacje będą przy tym niezbędne?

Rozliczenie roczne 2012 wymaga wyboru odpowiedniej deklaracji podatkowej, za pośrednictwem której podatnik rozliczy się z Urzędem Skarbowym z uzyskanych w ciągu roku podatkowego dochodów. Należy powiedzieć, że w druku pit 2012 podawane są informacje o danych osobowych podatnika, jak i informacje o jego dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy. Wszystkie te dane podatnik otrzymuje od płatnika na odpowiednim druku informacji podatkowej, o ile osiąga dochody za pośrednictwem płatnika. Pity 2012 program pomoże w uzupełnieniu wszystkich rubryk deklaracji PIT 2012 bez względu na to, w jakiej sytuacji znajduje się podatnik.

Płatnik podatku i jego zobowiązania

Płatnik w świetle obowiązujących przepisów prawa wskazanych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, może być:

  • Osobą fizyczną,
  • Osobą prawną,
  • Jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.

Osoba taka ma obowiązek do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go w określonym w ustawie terminie do Urzędu Skarbowego. Na przykład w przypadku pracowników, ich pracodawca jest płatnikiem i to w jego gestii leży obliczanie i następnie odprowadzanie zaliczek od wynagrodzenia, na podatek dochodowy od osób fizycznych. Płatnik spełnia bardzo ważną rolę przy dokonywaniu rozliczeń rocznych przez podatników, bowiem to on przekazuje podatnikom informacje o wysokości uzyskanych przez nich przychodów i wysokości pobranych zaliczek na podatek dochodowy w ciągu danego roku podatkowego. Taki sam egzemplarz informacji podatkowej trafia do Urzędu Skarbowego, właściwego względem miejsca zamieszkania podatnika.

Informacje podatkowe przekazywane przez płatników

Głównymi informacjami podatkowymi, które są podstawą do sporządzenia deklaracji podatkowej za dany rok, są formularze PIT-11 oraz PIT-8C. Płatnik ma obowiązek przekazania informacji o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy na druku PIT-11 do 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym, za który następuje rozliczenie. Z kolei PIT-8C to informacja o wypłaconym stypendium, przychodach z innych źródeł oraz niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych. Ten druk płatnik ma obowiązek przekazać podatnikowi oraz Urzędowi Skarbowemu do końca lutego.

E-deklaracja na podstawie informacji przekazanej przez płatnika

Podatnik po uzyskaniu informacji o swoich dochodach i zapłaconych zaliczkach na podatek dochodowy w ciągu ubiegłego roku podatkowego, może przystąpić do sporządzenia własnego rozliczenia. Może wybrać tradycyjne rozliczenie roczne 2012, w formie papierowej, a może też zdecydować się na złożenie deklaracji PIT 2012 w formie elektronicznej. W chwili obecnej Ministerstwo Finansów umożliwia złożenie deklaracji elektronicznej również i tym osobom, które nie posiadają ważnego, bezpiecznego e-podpisu z certyfikatem kwalifikowalności.

Aby być pewnym, że nasze rozliczenie roczne 2012 zostanie wypełnione na odpowiednim formularzu PIT, z zastosowaniem określonych preferencji i ulg podatkowych, warto skorzystać z pity 2012 program. Jest to bezpłatny program dostępny dla wszystkich podatników w Internecie, za pomocą którego stworzymy własną e-deklarację, w której poszczególne rubryki wypełnimy z pomocą asystenta z programu, na podstawie informacji podatkowej przekazanej nam przez płatnika. Pity 2012 program sprawdza od razu, czy deklaracja podatkowa nie zawiera żadnych błędów.