30.7 C
Warszawa
piątek, 12 lipca, 2024
Strona głównaAktualnościDywidendy w PKO BP

Dywidendy w PKO BP

Dywidendy w PKO BP30 czerwca 2011 roku zakończyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKO Banku Polskiego. Podjęto na nim decyzje między innymi dotyczące wypłaty dywidend w tym roku, ale to nie jedyne postanowienia Walnego Zgromadzenia. Otóż, powołało ono również nową Radę Nadzorczą i podjęło uchwały związane z planowaną na najbliższą przyszłość ofertą publiczną sprzedaży akcji PKO Banku Polskiego.
Na mocy podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKO BP decyzji, do Rady Nadzorczej banku weszli nowi członkowie. Przewodniczącym nowej Rady Nadzorczej PKO BP został Cezary Banasiński, zaś wiceprzewodniczącym – Tomasz Zganiacz. Stanowiska członków Rady zostały obsadzone przez Piotra Marczaka, Krzysztofa Kiliana, Mirosława Czekaja, Jana Bossaka, Marka Mroczkowskiego, Ryszarda Wierzbę oraz Ewę Miklaszewską.
Podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO BP podjęto jednocześnie uchwałę, która dotyczy wyrażenia zgody na ubieganie się przez bank dopuszczenia jego akcji, będących w posiadaniu Skarbu Państwa, do obrotu na rynku regulowanym. Decyzja ta obejmowała kwestie dematerializacji akcji PKO BP, jak również ich rejestrację w depozycie papierów wartościowych. Mówiono też o zawarciu umów, których celem jest zabezpieczenie powodzenia sprzedaży akcji PKO BP przez Skarb Państwa i Bank Gospodarstwa Krajowego.
Dzięki podjętym decyzjom w formie uchwały, możliwe będzie w niedalekiej przyszłości podejmowanie wszelkich czynności sprzedażowych w związku z posiadanymi przez wspominanych akcjonariuszy Banku akcji w ofercie publicznej. Możliwe będzie też ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym akcji niebędących do tej pory przedmiotem obrotu giełdowego, a należących do Skarbu Państwa.
Aby możliwe było dokonywanie transakcji sprzedaży akcji PKO BP przez Bank Gospodarstwa Krajowego i Skarb Państwa, należało zmienić niektóre punkty w Statucie PKO Banku Polskiego. Zmiany dotyczą 197 500 000 akcji imiennych należących do serii A na akcje na okaziciela serii A.
W związku z osiągniętym w ubiegłym roku zyskiem, Walne Zgromadzenie podjęło także decyzję o jego podziale, w ramach dywidendy. Zysk netto dla PKO Banku Polskiego za 2010 roku wyniósł 3 311 209 tysięcy złotych. Na dywidendy dla akcjonariuszy postanowiono przeznaczyć 2 475 000 tysięcy złotych, na kapitał zapasowy 800 000 tysięcy złotych, zaś na kapitał rezerwowy 36 209 tysięcy złotych.
Wypłata dywidend nastąpił 15 września 2011 roku, a wyniesie ona 1,98 zł brutto na akcję. Dzień dywidendy został ustalony na 31 sierpnia 2011 roku.
M.M. – bankowynet.pl
źródło: PKO Bank Polski