19.6 C
Warszawa
czwartek, 23 maja, 2024
Strona głównaAktualnościDruga publiczna oferta obligacji Alior Banku

Druga publiczna oferta obligacji Alior Banku

21 kwietnia br. rozpoczną się zapisy na obligacje Alior Banku emitowane w ramach drugiej publicznej oferty obligacji podporządkowanych adresowanej do szerokiego kręgu inwestorów, w tym inwestorów indywidualnych. Zapisy będą przyjmowane do 28 kwietnia 2016 r.

 

W drugiej publicznej ofercie obligacji Alior Bank w ramach serii P1B zaoferuje ośmioletnie obligacje podporządkowane o łącznej maksymalnej wartości nominalnej 70.000.000 zł. Oprocentowanie obligacji w pierwszym okresie odsetkowym będzie stałe i wyniesie 5,00% w skali roku. W kolejnych okresach odsetkowych oprocentowanie będzie zmienne, ustalane w oparciu o stawkę WIBOR 6M powiększoną o stałą marżę w wysokości 3,00%.Wypłata odsetek będzie następowała co 6 miesięcy.

 

Minimalna wartość pojedynczego zapisu to 1.000 zł. Cena emisyjna zależeć będzie od dnia złożenia zapisu. W dniu otwarcia subskrypcji będzie ona równa wartości nominalnej obligacji czyli 1.000 zł, zaś w kolejnych dniach przyjmowania zapisów wzrośnie o wartość odsetek. Oznacza to, że wpłacone pieniądze będą pracować już od dnia zapisu.

 

Pula oferowanych obligacji jest ograniczona. Jej wielkość jest skorelowana z obecnymi przewidywaniami dotyczącymi potrzeb Alior Banku w zakresie pozyskiwania w najbliższym okresie środków uzupełniających fundusze własne (Tier II). Przydział obligacji dokonywany będzie z pierwszeństwem dla inwestorów składających zapisy w pierwszych dniach subskrypcji. W przypadku nadsubskrypcji, termin zapisów zostanie skrócony, a zapisy złożone od dnia przekroczenia oferowanej puli obligacji zostaną proporcjonalnie zredukowane.

 

Termin wykupu obligacji przypada za 8 lat. Planowane jest wprowadzenie obligacji do notowań na rynek Catalyst, prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Zapewnia to możliwość sprzedaży papierów przed terminem ich wykupu.

 

Inwestorzy będą mogli składać zapisy na obligacje za pośrednictwem systemu bankowości internetowej lub w oddziałach Alior Banku. Przy zapisie konieczne jest wskazanie numeru rachunku inwestycyjnego Inwestora i opłacenie zapisu. Aby otworzyć rachunek inwestycyjny w Biurze Maklerskim Alior Banku drogą elektroniczną wystarczy wypełnić wniosek internetowy i potwierdzić umowę przelewem z innego banku (najwygodniej będzie, jeśli od razu przelejemy właściwą kwotę pod zapis). Co ważne, otwarcie i prowadzenie rachunku brokerskiego jest bezpłatne. Rachunek inwestycyjny można też otworzyć w oddziale Alior Banku.

 

Wszystkie obligacje serii P1A zaoferowane w ramach pierwszej publicznej oferty o wartości 150 mln zł zostały objęte zapisami już pierwszego dnia subskrypcji. Ze względu na ogromne zainteresowanie ze strony inwestorów niezbędna okazała się redukcja złożonych zapisów. Stopa redukcji obligacji wyniosła 66,25 proc. Ponad 86,6 proc. zapisów na obligacje złożyli inwestorzy indywidualni.

Źródło: Alior Bank