27.6 C
Warszawa
piątek, 12 lipca, 2024
Strona głównaAktualnościDrogie kredyty gotówkowe

Drogie kredyty gotówkowe

drogie_kredytyWydawać by się mogło, że przepisy ustawy antylichwiarskiej doskonale zabezpieczają interesy kredytobiorców w Polsce. Ustawa bowiem zabrania oprocentowania kredytów na poziomie wyższym od czterokrotności stopy lombardowej Narodowego Banku Polskiego, która obecnie wynosi 4%. Oznacza to, że kredyt w Polsce, niezależnie czy udzielany w banku czy w firmie pożyczkowej, powinien mieć maksymalnie oprocentowanie równe 16%.

Ustawa antylichwiarska nie wskazuje jednak górnego pułapu opłat dodatkowych, w tym prowizji pobieranej przez bank lub parabank za przystąpienie klienta do kredytu, czy też za rozpatrzenie wniosku kredytowego. Stąd też zaciągając kredyt należy się zapoznać szczegółowo z tabelą opłat i prowizji, aby nie być później zaskoczonym, że bank może obciążyć kredytobiorcę znacznie wyższymi kosztami kredytowymi, niż te wynikające z oprocentowania takiego zobowiązania.

Banki i parabanki mogą wbrew pozorom stosować podobną technikę działania. W reklamach prezentują niski poziom oprocentowania udzielanych kredytów i pożyczek, a klient podczas zaciągania kredytu dowiaduje się, że będzie musiał znacznie więcej zapłacić. W parabankach często obok kwoty odsetek do spłaty przy pożądanej wysokości pożyczce, prezentowana jest wysokość RRSO, czyli Rzeczywistej Rocznej Stopy Oprocentowania. Niejednokrotnie może być ona 100 albo nawet 1000 raz wyższa niż wskazane w ustawie antylichwiarskiej – 16%. Niemniej jednak, należy przy tym zaznaczyć, że para banki najczęściej pożyczają pieniądze na krótki okres czasu – np. 15 czy 30 dni, przez co odczuwalne przez pożyczkobiorcę koszty nie będą tak wysokie jak wyliczone dla pożyczki RRSO.

Ustawa o kredycie konsumenckim istniejąca przed dwoma laty ograniczała wysokość dodatkowych opłat przy kredycie konsumenckim do 5%. Dziś takie ograniczenie nie funkcjonuje, więc pomimo istnienia górnego pułapu oprocentowania kredytów i pożyczek na polskim rynku kredytowym, poszczególni kredytobiorcy mogą w zasadzie w sposób dowolny kształtować koszty pożyczek i kredytów. Klient ubiegający się o zobowiązanie finansowe w banku lub parabanku, powinien być tego faktu jak najbardziej świadomy.

Prowizje naliczane przez banki przy udzielaniu kredytów gotówkowych mogą być bardzo wysokie, choć w oficjalnych materiałach reklamowych ujawniane i eksponowane jest wyłącznie oprocentowanie zobowiązania. Te zaś najczęściej jest zbliżone do maksymalnego pułapu czterokrotności stopy lombardowej. W ofercie banki muszą także zamieścić reprezentatywny przykład kredytu wraz z kosztami. Koszty dodatkowe kredytów gotówkowych tworzy prowizja za przystąpienie do kredytu oraz obligatoryjne ubezpieczenia.