23.2 C
Warszawa
sobota, 25 maja, 2024

Czym jest opłata adiacencka?

Opłata adiacencka to szczególny rodzaj podatku, który może zostać nałożony na właścicieli mieszkania w sytuacji, gdy wartość nieruchomości wzrasta na skutek działań wykonanych przez gminę. Jaka jest jego wysokość? Kto może się go spodziewać? Czy można uniknąć opłaty za podatek adiacencki?

Czym jest opłata adiacencka?

Opłata adiacencka może zostać nałożona na właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości, jeżeli jej wartość wzrośnie na skutek jednego z poniższych działań:

  • budowa urządzeń infrastruktury technicznej (zalicza się do nich między innymi budowę drogi, wybudowanie przewodów lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych, telekomunikacyjnych) z udziałem środków pochodzących ze Skarbu Państwa, Unii Europejskiej lub budżetu samorządu terytorialnego;
  • scalenie oraz podział nieruchomości w celu poprawy ich konfiguracji przestrzennej i umożliwienia ich właściwego zagospodarowania;
  • podział nieruchomości.

Opłaty adiacenckie – podstawa prawna

Podstawą prawną podatku adiacenckiego jest ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 1997 nr 115 poz. 741). W myśl jej postanowień decyzje dotyczące nałożenia opłat adiacenckich podejmowane są przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Wysokość stawki procentowej nałożonego podatku adiacenckiego uchwalana jest zaś decyzją rady gminy. Opłata może zostać naliczona w ciągu trzech lat od dokonania podziału lub oddania w użytkowanie odpowiedniej infrastruktury.

Co istotne, nie każda gmina pobiera opłaty adiacenckie – nałożenie ich jest jedynie możliwością, nie obowiązkiem.

Czym jest opłata adiacencka?

Opłata adiacencka a renta planistyczna

Podatek adiacencki często mylony bywa z rentą planistyczną – obydwie opłaty nakładane są na właścicieli z tytułu wzrostu wartości nieruchomości. Renta planistyczna wynika jednak z innego zdarzenia (zmiany wartości nieruchomości na skutek uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego) i powstaje jedynie w sytuacji, gdy właściciel zdecyduje się na sprzedaż mieszkania. Opłata adiacencka nakładana jest niezależnie od tego, czy nieruchomość zostanie sprzedana. Co więcej, obowiązek zapłaty istnieje nawet wówczas, gdy właściciel mieszkania nie zamierza korzystać z nowo powstałej infrastruktury.

Wysokość podatku adiacenckiego

Wysokość opłaty adiacenckiej ustalana jest przez radę gminy na drodze uchwały i wyrażana jest w stawce procentowej dotyczącej różnicy w wartości nieruchomości przed i po odpowiednich działaniach. Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami, wysokość opłaty nie może przekraczać:

  • 30% różnicy w wartości nieruchomości w przypadku podziału nieruchomości;
  • 50% różnicy w wartości nieruchomości, jeżeli nieruchomość została podzielona i scalona;
  • 50% różnicy w wartości nieruchomości, która spowodowana została budową infrastruktury technicznej.

Kupno mieszkania – jak uniknąć opłaty adiacenckiej?

Aby uniknąć konieczności opłaty podatku adiacenckiego, decydując się na kupno mieszkania, warto odwiedzić urząd gminy i upewnić się, czy w pobliżu nieruchomości nie jest planowana budowa infrastruktury, która mogłaby wpłynąć na wartość nieruchomości – niezależnie od tego, czy planujesz zakup mieszkania z rynku wtórnego, czy też od dewelopera (w tym przypadku zapoznaj się również z innymi zasadami, które obowiązują na rynku pierwotnym, na przykład możliwością montażu klimatyzacji – więcej na ten temat przeczytasz tutaj).

Chcesz bez ryzyka dobrze wybrać mieszkanie, zmieścić się w budżecie i mieć wszystko w jednym miejscu? Będziesz zaskoczony, jakie to proste! Skorzystaj z narzędzia NAVIDOM!