31.2 C
Warszawa
poniedziałek, 22 lipca, 2024
Strona głównaAktualnościJak dopasować rodzaj instrumentu finansowego do celu i horyzontu inwestycyjnego?

Jak dopasować rodzaj instrumentu finansowego do celu i horyzontu inwestycyjnego?

Instrumenty- finansoweDana transakcja przyniesie nam zyski, pod warunkiem że odpowiednio dopasujemy instrument finansowy do celu oraz horyzontu inwestycyjnego, a co za tym idzie również do wysokości opłat za jego przechowywanie na rachunku maklerskim. Kiedy zatem danego instrumentu warto użyć, a w jakich sytuacjach na pewno się nie sprawdzi?

Akcje

 
Stanowią jeden z najpopularniejszych instrumentów finansowych. Po ich zakupie stajemy się współwłaścicielami majątku spółki. Zyskujemy również pewien wpływ na sposób zarządzania przedsiębiorstwem, a także prawo do udziału w zyskach, które podmiot wypracuje.
Kupno akcji sprawdza się, jeśli naszym celem jest długoterminowe inwestowanie. Koszt przechowywania tego instrumentu finansowego jest bowiem nieduży, dzięki czemu nie musimy obawiać się o to, że znaczna część wypracowanego w ten sposób zysku zostanie przeznaczona na opłaty.
Jeśli zależy nam na spektakularnych zyskach w krótkim horyzoncie czasowym, akcje mogą nie spełnić naszych oczekiwań. Co więcej, zakup tego instrumentu finansowego w praktyce oznacza zamrożenie 100% kapitału, który moglibyśmy przeznaczyć na przykład na tak zwane produkty lewarowane, przynoszące znacznie większe zyski.
akcje-gielda
Podsumowując, inwestowanie za pomocą akcji to dobre rozwiązanie dla osób, które mają na względzie długi horyzont czasowy. Zakup instrumentów tego typu jest głównie motywowany chęcią osiągnięcia zysku, będącego wynikiem długoterminowego wzrostu wartości przedsiębiorstwa.
Warto jednak pamiętać, iż inwestowanie w akcje obarczone jest ryzykiem. Zmiany w zarządzie przedsiębiorstwa, gorsze wyniki sprzedażowe czy trudne do przewidzenia zdarzenia losowe znajdują swe odzwierciedlenie w zmianach kursu akcji, co nie zawsze jest korzystne dla inwestora.
Z posiadaniem tych instrumentów związane jest również ryzyko płynności. Jest to sytuacja, w której nie możemy zbyć lub nabyć akcji po korzystnej dla nas cenie, gdyż wielkość ofert kupna i sprzedaży jest niewystarczająca.

ETF-y

 
Są to fundusze inwestycyjne notowane na giełdzie, których podstawowym zadaniem jest odzwierciedlenie tego, jak zachowuje się dany indeks giełdowy, na przykład WIG20, DAX czy S&P500. Ten sposób inwestowania jest szczególnie polecany osobom, które nie chcą kupować akcji konkretnych spółek i wolą skupić się na całym indeksie giełdowym danego państwa lub konkretnej branży – na przykład lotnictwie, energetyce (przeczytaj o tym jak inwestować w sektor odnawialnych źródeł energii)  lub sektorze high-tech.
etf
Wśród podstawowych zalet inwestowania w ETF-y zalicza się:

  • łatwość nabycia – wystarczy założyć rachunek maklerski z dostępem do polskiej lub zagranicznej giełdy
  • możliwość zdywersyfikowania portfela inwestycyjnego – tu ujawnia się przewaga konta maklerskiego z dostępem do giełdy amerykańskiej, gdzie wybierać możemy spośród blisko 2000 rodzajów ETF-ów. Ta mnogość ofert pozwala nam zdywersyfikować nasze inwestycje, ograniczając jednocześnie ryzyko transakcji
  • niskie koszty zarządzania – chociaż większość domów maklerskich pobiera pewne prowizje i opłaty od zawieranych transakcji, nie są to kwoty znacząco umniejszające zysk
  • gwarancja płynności – zapewniają ją przeciwstawne zlecenia kupna i sprzedaży oraz mały spread animatora (emitenta), który tym sposobem czuwa nad płynnością.

Tym, co może odstraszać podmioty od inwestowania w ETFy jest trudność przewidzenia, jak zmienią się wartości poszczególnych składników funduszu w przyszłości. Pojawia się wówczas ryzyko, iż nie osiągniemy spodziewanej stopy zwrotu. Wśród zagrożeń związanych inwestowaniem w ten instrument wymienia się również możliwość likwidacji funduszu ,zmiany dotychczas realizowanej polityki inwestycyjnej oraz pojawiające się ryzyko walutowe w momencie inwestowania na zagranicznych giełdach

Opcje

 
Są odpowiednie, jeśli zależy nam na inwestycjach średnioterminowych – od miesiąca do roku. Atutem opcji jest przede wszystkim to, iż nie potrzebujemy dużych funduszy, aby przeprowadzać transakcje. Pozwalają one zarabiać na zmiennościach danego instrumentu poprzez zakup opcji zarówno na spadek jego wartości, jak i wzrost.
Przy inwestowaniu w opcje warto zwrócić uwagę, iż jest ono obarczone ryzykiem rynkowym wynikającym z efektu dźwigni finansowej i może prowadzić do zwielokrotnienia strat, a nie zysków (wystawca opcji). Kupując opcje ryzyko ograniczone jest tylko do zapłaconej ceny za opcję (tzw. premii). Ponadto opcje mogą cechować się niewielką płynnością, co oznacza, iż nie zawsze znajdziemy drugą stronę transakcji.
 

Kontrakty CFD

Instrumenty te są udostępniane przez brokerów Forex. Działają one w oparciu o efekt dźwigni finansowej i służą do spekulacji krótkoterminowej. Dedykowane są zatem osobom, które liczą na wysokie i szybkie zyski (dowiedz się więcej o tym jak zarabiać na walutach) . Warto pamiętać o tym, że zupełnie nieopłacalne jest ich długie przechowywanie. Koszty utrzymywania i rolowania pozycji bowiem skutecznie uszczuplają ich wartość.
forex-kontrakty-cdf
Z kontraktami CFD związane jest wysokie ryzyko inwestycyjne. Wykorzystanie efektu dźwigni finansowej bowiem może nie tylko zwielokrotnić zyski, ale również straty, które znacząco przewyższą wartość zainwestowanych przez nas środków.
 
Na rynku dostępne są również inne instrumenty, takie jak certyfikaty, swapy walutowe, obligacje czy też kontrakty terminowe, które umożliwiają pomnażanie funduszy, ale wiążą się także z ryzykiem różnego rodzaju. Początkujący inwestorzy, którzy chcą optymalnie dobrać ich rodzaj do celu i horyzontu inwestycyjnego, powinni skonsultować się z firmami świadczącymi doradztwo inwestycyjne. Dzięki temu odniosą sukces.