30.7 C
Warszawa
piątek, 12 lipca, 2024
Strona głównaAktualnościDodatkowe zabezpieczenie kredytu

Dodatkowe zabezpieczenie kredytu

Dodatkowe zabezpieczenie kredytuUbezpieczenia kredytu, np. niskiego wkładu własnego, ubezpieczenie od utraty pracy lub ubezpieczenie nieruchomości, są niekiedy koniecznością, aby bank był skłonny udzielić nam kredytu w pożądanej przez nas wysokości. Jeśli kredyt udzielany jest na 100% wartości nieruchomości, to automatycznie kredytobiorca będzie zmuszony do wykupienia ubezpieczenia braku wkładu własnego. Jest to ubezpieczenie przejściowe, a więc po osiągnięciu wymaganego pułapu wkładu, klient nie musi płacić już powiększonych o składkę na ubezpieczenie, rat kredytowych.

Banki chcą się ze wszech miar ubezpieczyć przed ryzykiem niespłacania kredytów przez nierzetelnych klientów. Doświadczenie nauczyło je, że w jednym momencie sytuacja finansowa kredytobiorcy może się diametralnie odwrócić i nie będzie go stać na spłatę rat kredytowych.

Powodem, dla którego banki wymagają coraz to nowych zabezpieczeń spłaty kredytu, zwłaszcza długoterminowych i wysokich kredytów hipotecznych, jest to, że spadają ceny nieruchomości na rynku, a rosną kursy walut obcych, w których zapożyczeni są kredytobiorcy. Hipoteka na nieruchomości coraz częściej jest niewystarczającym zabezpieczeniem spłaty kredytu dla banku. Klient powinien wiedzieć, że niektóre wymagania banku w kwestii zabezpieczeń mają podstawę prawną, ale niektóre są od niej kompletnie oderwane.

Żądanie ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia spłaty kredytu nie wynika bynajmniej z przepisów prawa. Musi ono być zawarte w umowie kredytowej, aby klient rzeczywiście musiał je spełnić. W umowie kredytu podpisywanej pomiędzy bankiem a kredytobiorcą powinien zostać wskazany sposób zabezpieczenia spłaty zobowiązania oraz ewentualne warunki dokonywania zmian w umowie. Jeśli w tym miejscu bank nie zawrze odpowiednich postanowień, uprawniających go do żądania w trakcie spłaty kredytu dodatkowych zabezpieczeń, klient bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji może odmówić bankowi zaofiarowania dodatkowego zabezpieczenia.

Banki w chwili obecnej są skłonne do żądania dodatkowych zabezpieczeń w momencie, gdy rośnie współczynnik LTV kredytu, czyli stosunek kredytu do ogólnej wartości inwestycji. Im jest on wyższy, tym gorzej dla banku, stąd też chęć zabezpieczenia się w sposób dodatkowy.