20.9 C
Warszawa
sobota, 22 czerwca, 2024
Strona głównaAktualnościDlaczego ubezpieczyciel odmawia wypłaty odszkodowania z polisy na życie

Dlaczego ubezpieczyciel odmawia wypłaty odszkodowania z polisy na życie

wyplata_odszkodowania_z_polisy_na_zycieZaciągając kredyt hipoteczny bardzo często klienci są zobligowani do skorzystania w banku z usług Bancassurance. Wykupują ubezpieczenia na życie, którym mają zabezpieczyć spłatę kredytu hipotecznego i przyszłość ich najbliższych, gdyby sami kredytobiorcy zmarli. Spadkobiercy kredytobiorców mają wiele problemów z otrzymaniem odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej, po śmierci ubezpieczonych bliskich. Nagminnie ubezpieczyciele odmawiają wypłaty takiego świadczenia z tytułu ubezpieczenia na życie.

W wyniku nieujawnienia wszystkich warunków polis na życie w ramach Bancassurance, klienci czują się pokrzywdzeni i uznają, że polisy na życie wykupywane łącznie z kredytem hipotecznym są tylko pozorne, bowiem nie zapewniają one realnej ochrony dla świadczeniobiorców. Ubezpieczyciel najczęściej odmawia wypłaty odszkodowania po śmierci ubezpieczonego, tłumacząc się tym, że jego klient zmarł w wyniku choroby, na którą leczył się jeszcze przed wykupieniem ubezpieczenia. Na ogół w polisach ubezpieczeń na życie można znaleźć zapis, że jeśli ubezpieczony umrze na skutek wykrytej przed zawarciem umowy ubezpieczeniowej choroby, uposażeni nie otrzymają świadczenia i będą musieli samodzielnie spłacać pozostały kredyt hipoteczny. Przed zawarciem umowy ubezpieczeniowej klient musi wskazać, na jakie choroby choruje. Może zostać też skierowany przez ubezpieczyciela na badania, które pozwolą potwierdzić istniejące schorzenia i uwzględnić je jako okoliczności wyłączające wypłatę odszkodowania w umowie ubezpieczeniowej polisy na życie.

Prawo do odmowy świadczenia ubezpieczyciel zachowuje również i wówczas, gdy w umowie ubezpieczeniowej co prawda nie wskazano schorzenia, na które umarł ubezpieczony, ale które istniało przed zawarciem tejże umowy. Oznacza to, że zatajenie choroby stanowi podstawę dla firmy ubezpieczeniowej do odmowy wypłaty świadczenia, co wskazane jest zwykle w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia dodawanych obowiązkowo do polisy klienta. Wyłączenie odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeniowego może dotyczyć zarówno chorób, o których ubezpieczony wiedział przed objęciem go ochroną ubezpieczeniową, i o których powinien wówczas wiedzieć.

Ubezpieczyciele nagminnie dowodzą, że klient wiedział lub powinien wiedzieć o chorobie, która stała się przyczyną jego śmierci. Budzi to sprzeciw rodzin ubezpieczonych i zgłaszają takie sprawy do Rzecznika Praw Ubezpieczonych. Firmy ubezpieczeniowe oferujące ubezpieczenia na życie znajdą każdą ewentualność, która umożliwiłaby im zaniechanie wypłaty odszkodowania polisy na życie zmarłego klienta. Jest to bowiem dla nich szansa na oszczędności.