sobota, 2 marca, 2024

Dla kogo PIT-37?

Składnie deklaracji podatkowej - dla kogo PIT-37Formularz PIT-37 jest przeznaczony dla podatników uzyskujących dochody z tytułu wykonywania pracy zawodowej. Deklaracja w świetle obowiązującego prawa podatkowego dotyczy wyłącznie tych przychodów, które są uzyskiwane i rozliczane za pośrednictwem płatników. Taką samą deklarację podatkową mają obowiązek wypełnić osoby pracujący na podstawie umowy zlecenia oraz te, za których zaliczki na podatek oblicza i jednocześnie pobiera płatnik, nawet, gdy korzystają oni z ulg i odliczeń.
Jeśli podatnik chce skorzystać z preferencyjnej metody rozliczenia swojego podatku dochodowego razem z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko, może również skorzystać z deklaracji PIT-37, ale warunkiem jest posiadanie przez podatnika i jego małżonka uprawnień do rozliczania się na tym formularzu. W przypadku, gdy do swoich własnych dochodów podatnik dolicza dochody małoletnich, konieczne jest złożenie PIT-36 wraz z PIT/M, a nie PIT-37, który składałoby się samodzielnie.
PIT-37 nie może być złożony w urzędzie skarbowym przez tych podatników, którzy uzyskują przychody z kilku źródeł, w tym również z tytułu wykonywanej pracy na rzecz płatnika. Takie osoby rozliczają się z fiskusem na podstawie formularza PIT-36.
Podatnik składa deklarację podatkową coroczną w urzędzie skarbowym na formularzu PIT-37 wyłącznie wówczas, gdy za pośrednictwem płatnika uzyskuje przychody ze źródeł znajdujących się w granicach Rzeczypospolitej Polskiej, podlegających opodatkowaniu na zasadach ogólnych, przy zastosowaniu skali podatkowej. Między innymi, definicja ta obejmuje przychody uzyskiwane w związku z:

 • Służbowym stosunkiem lub stosunkiem pracy,
 • Emeryturą lub rentą,
 • Świadczeniem przedemerytalnym,
 • Zasiłkiem przedemerytalnym.
 • Stypendium,
 • Należnościami z tytułu bycia członkiem rolniczych spółdzielni produkcyjnych bądź też innych spółdzielni, które zajmują się produkcją rolną,
 • Zasiłkami pieniężnymi wypłacanymi z ubezpieczenia społecznego,
 • Przychodami z działalności wykonywanej osobiście,
 • Przychodami z praw autorskich i innych praw majątkowych,
 • Należnościami za pracę, które przysługują tymczasowo aresztowanym oraz skazanym,
 • Należnościami z umowy aktywizacyjnej,
 • Świadczeniami wypłaconymi z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz z Funduszu Pracy.

PIT-37 wypełniają także i te osoby, które nie prowadzą pozarolniczej działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, albo nie są zobowiązani doliczyć do swoich własnych przychodów rocznych dochodów małoletnich dzieci oraz osoby nieobniżające dochodów o straty z lat ubiegłych.
 

Podobne wpisy

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

- Advertisment -

Najpopularniejsze