15 C
Warszawa
piątek, 21 czerwca, 2024

Dla kogo PIT-36?

Dla kogo PIT-36?PIT-36 jest deklaracją podatkową przeznaczoną przede wszystkim dla osób prowadzących działalnością gospodarczą. W przepisach podatkowych wyjaśniono, że formularzem PIT-36 posługują się wszyscy ci podatnicy, którzy w poprzednim roku podatkowym uzyskali dochody opodatkowane za zasadach skali podatkowej, bez pośrednictwa płatnika, czyli nie pracą na etacie. Deklaracja ta jest przeznaczona dla płatników podatku, którzy sami obliczają zaliczki na podatek lub obliczają wartość podatku do zapłaty.
Wszystkie osoby, które w ostatnim roku podatkowym prowadziły pozarolniczą działalność gospodarczą, opodatkowaną na zasadach ogólnych, muszą rozliczyć się z urzędem skarbowym na podstawie deklaracji PIT-36. Jeśli jednak przedsiębiorca prowadził działalność opodatkowaną ryczałtem ewidencjonowanym, to nie złoży tej samej deklaracji. Wyjątkiem jest sytuacja, w której podatnik prowadzi dwa rodzaje działalności – jedną opodatkowaną według skali podatkowej, a drugą opodatkowaną ryczałtem. W takim przypadku należy złożyć dwie deklaracje – PIT-36 oraz PIT-28. Wykluczeni ze składania formularza PIT-36 są podatnicy rozliczający działalność gospodarczą prowadzoną liniowo.
Z formularza PIT-36 korzystają osoby, które są zobowiązane do dokonania doliczeń w związku z wcześniejszym kredytem podatkowym, osoby korzystające z kredytu podatkowego, albo te, które prowadziły działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane na zasadach ogólnych, z zastosowaniem skali podatkowej. Jednocześnie, ten sam formularz będzie obowiązywał podatników zarabiających poza granicami kraju, uzyskujących dochody ze źródeł zagranicznych, prowadzących najem, dzierżawę, poddzierżawę, podnajem, lub zawierających inne umowy o podobnym charakterze, opodatkowane na ogólnych zasadach, sprzedających nieruchomość wybudowaną lub kupioną w latach 2007-2008, wykazujących należny zryczałtowany podatek dochodowy, w przypadku, gdy ten podatek nie został pobrany przez płatnika, albo posiadających źródła przychodów z innych źródeł, opodatkowanych przy zastosowaniu skali podatkowej, od których płatnik ani podatnik nie mieli obowiązku odprowadzania zaliczek w ciągu roku podatkowego.
Możliwe jest rozliczenie przy użyciu formularza PIT-36 wspólnego z małżonkiem lub dzieckiem, zakładając, że nie uzyskują oni przychody opodatkowane na PIT-36L, PIT-28 lub opodatkowane podatkiem tonażowym lub kartą podatkową.