24 C
Warszawa
środa, 24 lipca, 2024

db Gwarancja

db GwarancjaDeutsche Bank PBC znów wprowadza do swojej oferty nowości inwestycyjne. Tym razem jest to produkt db Gwarancja – Index Top20. Jest to produkt inwestycyjno ubezpieczeniowy, strukturyzowany, który Deutsche Bank mógł zaoferować klientom, dzięki nawiązaniu owocnej współpracy z Nordea Polska Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie. Głównym wyróżnikiem tej propozycji inwestycyjno-ubezpieczeniowej jest to, że zysk w tym wypadku ściśle powiązany jest z notowaniami indeksu WIG20, czyli największych dwudziestu spółek giełdowych.
Subskrypcja produktu db Gwarancja – Index Top20 dostępna jest dla wszystkich klientów Deutsche Banku PBC w jego oddziałach do 22 kwietnia bieżącego roku. Nowa oferta została przygotowana w formie grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie. W jego ramach jest zagwarantowana 100% ochrona zainwestowanego kapitału, który do banku wpłacany jest w formie składek. Warto tu podkreślić, że jest on każdorazowo pomniejszany o opłatę wstępną. Gwarancja ochrony składki jest ustalona do końca okresu odpowiedzialności banku.
Klient odnosi zyski z produktu inwestycyjno-ubezpieczeniowego db Gwarancja – Index Top20, na które składa się suma wartości trzech kuponów, których wartość uzależniona jest, jak już zostało powiedziane, od wahań notowań indeksu WIG20 w ściśle określonych okresach obserwacji. Uwzględnia się przy tym partycypację. Wartość kuponu nie może być ujemna, nawet jeśli indeks WIG20 będzie ujemny. Z kolei, wartość maksymalna kuponu wynosi 10%. Perspektywa inwestycyjna wynosi 3 lata i w tym okresie kupony sumują się. Jeśli w pierwszym roku indeks WIG20 wzrośnie, to niezależnie od jego notowań w kolejnych dwóch latach, inwestorowi zostanie wypłacony zysk w okresie zapadalności produktu.
Z uwagi na to, że indeks największych spółek Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych od kilku lat rośnie, można przypuszczać, że db Gwarancja – Index Top20 pozwoli zarobić klientom Deutsche Banku PBC. Specjaliści giełdowi uznają, że dotychczas nie zaistniały żadne przesłanki, które wpłynęłyby na odwrócenie tego trendu wzrostowego. Niemniej jednak, zaleca się wzięcie pod uwagę możliwości, że WIG20 zmieni „kurs”. Klienci mogą być jedynie pewni tego, że nie stracą na podjętej inwestycji. Bank daje im taką gwarancję.
Inwestując w produkt strukturyzowany db Gwarancja – Index Top20, partycypacja klienta w wynikach osiągniętych przez spółki giełdowe zaliczane do indeksu WIG20 wyniesie 60-90%. Najpóźniej do 28 kwietnia tego roku wartość zostanie dokładnie wyliczona i podana do wiadomości klientów przez bank. Produkt ma formę grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie, przez co w sytuacji losowej zgromadzony przez klienta kapitał zostaną przekazane rodzinie bez podatku spadkowego.
Klienci chcący przystąpić do ubezpieczenia w Deutsche Banku wnoszą opłatę wstępną w wysokości 1% od wpłacanej składki, zaś minimalna składka wynosi 2 000 zł.
M.M. – bankowynet.pl
źródło: Deutsche Bank PBC