1.8 C
Warszawa
piątek, 19 kwietnia, 2024
Strona głównaAktualnościCzy lokaty ze zmiennym oprocentowaniem to dobry pomysł?

Czy lokaty ze zmiennym oprocentowaniem to dobry pomysł?

zyski_w_sektorze_finansowymRada Polityki Pieniężnej przy Narodowym Banku Polskim zapowiada, że w najbliższym czasie nie ma w planach zmiany wysokości głównych stóp procentowych w Polsce. Niemniej jednak, plany mogą ulec diametralnym zmianom, jeśli zajdą ważne dla gospodarki zmiany. Stopy procentowe w Polsce są obniżane głównie po to, aby pobudzić działalność inwestycyjną, jako że wraz z nimi tanieją kredyty. Niekorzystnym dla wielu klientów banków efektem takiej działalności Rady Polityki Pieniężnej jest to, że banki są w stanie zaoferować im niewielkie oprocentowanie depozytów terminowych.

Być może dobrym rozwiązaniem byłoby założyć lokatę ze zmiennym oprocentowaniem, na której potencjalnie więcej możemy zarobić, niż na lokacie ze stałym, z góry znanym oprocentowaniem w skali roku. Jeśli doszłoby do podwyższenia głównych stóp procentowych w Polsce, osoby inwestujące w takie lokaty zarobiłyby najprawdopodobniej więcej. Jeśli stopy nadal utrzymywane byłyby na niezmienionym poziomie, lokata ze zmiennym oprocentowaniem zachowywała się w taki sam sposób, jak lokata ze stałym oprocentowaniem.

Z inwestowaniem w lokaty ze zmiennym oprocentowaniem wiąże się ponoszenie pewnego ryzyka inwestycyjnego. Co prawda, one również objęte są gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, ale bank nie jest w stanie zagwarantować nam, że w wyniku niekorzystnych dla oszczędzających decyzji RPP, stopa oprocentowania depozytu nie zmaleje, a wraz z nią zysk z lokaty dla klienta.
Lokaty o zmiennym oprocentowaniu na ogół są lokatami krótkoterminowymi, a ich oprocentowanie związane jest ściśle ze zmianami stóp procentowych w Polsce. Jeśli one wzrastają, oprocentowanie depozytu również rośnie i na odwrót – jeśli spadają, ono również będzie obniżane automatycznie przez bank. Pamiętajmy, że nie tylko stopy procentowe NBP są jedynym odniesieniem dla oprocentowania depozytów zmiennych. Również dobrze inne wskaźniki makroekonomiczne, np. inflacja, mogą determinować spadek lub wzrost oprocentowania takich lokat bankowych. Bardzo często zmienne oprocentowanie depozytów powiązane jest ze wskaźnikami z rynku międzybankowego, np. wskaźnikiem WIBID w odpowiednim horyzoncie czasowym.

Czy warto inwestować w lokaty ze zmiennym oprocentowaniem? To zależy od warunków rynkowych. Jeśli oprocentowanie opiera się o stopy NBP, to obecnie jest dobry czas na podjęcie takich inwestycji. W perspektywie kolejnego pół roku, jeśli sytuacja rynkowa nie ulegnie zmianie na gorsze, RPP nie zdecyduje o kolejnym obniżeniu stóp. Bardziej prawdopodobny wydaje się ich wzrost, zwłaszcza, że obecnie znajdują się na rekordowo niskim poziomie 2,5%.

Często lokaty ze zmiennym oprocentowaniem mają bardzo dobre parametry i na pierwszy rzut oka dają zarobić klientom. Zanim jednak zainwestujemy w nie swoje oszczędności należy wnikliwie przeczytać regulamin związany z takim produktem depozytowym banku, aby być świadomym tego, kiedy może on obniżyć, a kiedy podwyższyć oprocentowanie takiej lokaty.