24 C
Warszawa
środa, 24 lipca, 2024
Strona głównaAktualnościCzy łączenie bezpiecznych i ryzykownych instrumentów inwestycyjnych ma sens?

Czy łączenie bezpiecznych i ryzykownych instrumentów inwestycyjnych ma sens?

Strategia dywersyfikacji ryzyka w portfelu inwestora indywidualnego ma największe znaczenie dla zachowania długoterminowego bezpieczeństwa zgromadzonych nadwyżek finansowych. Zasada dywersyfikacji jest niezwykle prosta w zrozumieniu. Po prostu z jednej strony odkładasz kapitał na bezpieczne pola, a z drugiej strony ryzykujesz określony procent pieniędzy, aby krok po kroku uśredniać potencjał generowania zysku. Wykorzystywanie dywersyfikacji prowadzi do sytuacji, w której nie możesz stracić całości wpłaty.
Problem oprocentowania
Nie jest tajemnicą, że oprocentowanie lokat terminowych w ostatnich latach spadło do wartości wręcz śmiesznych. Banki widząc realny kryzys depozytów wymyśliły jednak rozwiązanie: lokaty łączone z funduszami inwestycyjnymi lub innymi produktami zwiększonego ryzyka. Dzięki takiemu powiązaniu oprocentowanie lokat terminowych co najmniej się podwaja.
Produkty strukturyzowane działają w następujący sposób:
 

  • Bank tworzy klientowi „plan inwestycyjny”, najczęściej wieloletni, gdzie część środków trafia na pewną lokatę bankową, a pozostała partia pieniędzy wykupuje jednostki uczestnictwa w mniej lub bardziej ryzykownych funduszach (zwyczajowo powiązanych z danym bankiem);
  1. Banki udostępniają struktury na kilka lat. Dają gwarancję wypłaty stu procent środków wpłaconych, jednak bez pewności osiągnięcia zysku. Może wystąpić relacja, że po oddaniu w ręce doradcy dziesięciu tysięcy złotych po pięciu latach otrzymasz dokładnie tyle samo;
  2. Zysk klienta jest ograniczony opłatami manipulacyjnymi, prowizjami, utrzymaniem konta;
  3. Banki zastrzegają w umowach, że rachunku nie można zamknąć przed zakończeniem całej strategii inwestycyjnej, a to duże ograniczenie w sensie płynności;

Porady ekspertów niepełne
Przed wyborem lokaty strukturyzowanej warto odszukać doradcę na poziomie. Ma on przedstawić nie tylko bardzo naciągany, pozytywny scenariusz zarobkowy, ale także najgorszy z możliwych. Wtedy jako klient masz uśredniony obraz ryzyka. Niektórzy klienci zafascynowani wielkim, przyszłym majątkiem biorą kredyty gotówkowe, oczekując zrównoważenia ich oprocentowania z potencjalnymi przychodami ze struktur. Taka filozofia prowadzi najczęściej do niewypłacalności gospodarstwa domowego.
Na zakończenie

  1. Tak naprawdę lokatę strukturyzowaną założysz samodzielnie. Po prostu połowę oszczędności przeznacz na lokatę bankową, a resztę inwestuj w akcje, waluty, fundusze. Nie daj się nabrać na wciąż rosnące słupki stopy zwrotu, bo nie ma współcześnie zysku bez ryzyka utraty całości kapitału.