30.7 C
Warszawa
piątek, 12 lipca, 2024
Strona głównaAktualnościCoraz mniej kredytobiorców w polskich bankach

Coraz mniej kredytobiorców w polskich bankach

coraz_mniej_kredytobiorcowDziałalność kredytowa dla polskich banków jest podstawowym źródłem zarobkowania. Niepokojące dla branży powinno więc być to, że maleje liczba udzielanych kredytów, jak wynika z danych Biura Informacji Kredytowej opublikowanych w ramach raportu „Kredyt Trendy”. Im mniej jest w Polsce kredytobiorców czy potencjalnych kredytobiorców, tym mniej banki zarabiają.

Szacuje się, że w II kwartale 2013 roku łącznie udzielono 62,9 tys. kredytów gotówkowych, czyli o 8,6% mniej niż przed rokiem. W całym I półroczu tego roku banki udostępniły swoim klientom 2,7 mln kredytów. Kwotowo kredyty udzielone przez polskie banki również są mniejsze niż w tym samym okresie poprzedniego roku. Spadek wynosi 7,3%. Dlaczego tak się dzieje? Skąd takie spadki?

Największy spadek w zakresie ilości i kwoty udzielanych kredytów widoczny jest w przypadku kredytów mieszkaniowych. W I półroczu tego roku udzielono o 13% mniej kredytów niż w I półroczu 2012 roku. W tym przypadku łatwo wskazać przyczynę takiego stanu rzeczy, bowiem w 2012 roku funkcjonował w Polsce jeszcze program wsparcia finansowego dla osób kupujących swoje pierwsze mieszkanie na kredyt. Program „Rodzina na swoim” został wygaszony z dniem 31 grudnia 2012 roku, przez co w kolejnych miesiącach tego roku zauważalne było zmniejszone zainteresowanie kredytami hipotecznymi wśród polskich przedsiębiorców. Osoby, które noszą się z zamiarem zaciągnięcia kredytu na mieszkanie być może oczekują na wyklarowanie się zasad nowego programu wsparcia rządowego dla osób nabywających swoje pierwsze mieszkanie. Program „Mieszkanie dla młodych” ma zakładać nawet 20% dopłaty do wartości odtworzeniowej mieszkania, dlatego też rok 2013 jest rokiem przestojów w dziedzinie kredytów mieszkaniowych. Udział kredytów walutowych w puli kredytów mieszkaniowych przyznanych w tym roku, jest znikomy. Łącznie do czerwca banki udzieliły nieco ponad 700 takich kredytów. Wyraźnie widoczny jest więc odwrót banków od kredytowania hipotecznego denominowanego w walutach obcych.

O ile w tym roku udzielanych jest w polskich bankach mniej kredytów mieszkaniowych, o tyle rośnie liczba kredytów gotówkowych udzielanych na kwoty powyżej 50 tys. zł. W I półroczu tego roku udzielono kredytów i pożyczek na kwotę o 6,6% wyższą niż przed rokiem.

Obecnie Komisja Nadzoru Finansowego zadecydowała, że rozluźni rekomendacje dotyczące udzielania przez banki kredytów na mniejsze kwoty oraz uprości zasady oceny zdolności kredytowej. Dzięki temu banki mogą na powrót udzielać szybkich kredytów gotówkowych na dowolny cel, przez co mogą efektywnie konkurować na rynku z parabankami, udzielającymi szybkich pożyczek, tzw. chwilówek, ale na ogół z wyższą Roczną Rzeczywistą Stopą Oprocentowania niż w bankach.