9.8 C
Warszawa
wtorek, 16 kwietnia, 2024
Strona głównaAktualnościCo wpływa na wycenę walut?

Co wpływa na wycenę walut?

Co wpływa na wycenę walut?Inwestowanie w waluty powinno być poprzedzone wnikliwą analizą danych napływających z rynku, nie tylko rodzimego, ale także światowego. Pamiętajmy, że na polskim rynku walutowym złoty silnie powiązany jest z euro i dolarem. To co dzieje się w Unii Europejskiej ma zdecydowany wpływ na wycenę złotówki. Takich zależności walutowych na świecie jest bardzo dużo. Trzeba je poznać i wykorzystywać w odpowiednim czasie, aby inwestycje w waluty rzeczywiście przynosiły pewne zyski.

Można wymienić całą masę czynników wpływających na wycenę par walutowych. Niektóre z nich tylko w sposób pośredni wpływają na rynek walutowy i to nie za każdym razem. Z kolei są i takie składniki, których wystąpienie w sferze finansowej powoduje natychmiastową aprecjację lub deprecjację danej waluty.

Polityka gospodarcza, prowadzona w danym państwie polityka monetarna czy też ogólna sytuacja polityczna w skali świata są głównymi determinantami kursów walutowych. Do grona tego można zaliczyć dodatkowo wskaźniki makroekonomiczne, operacje Carry trade, czy nawet wypowiedzi ważnych osobistości, na przykład prezesa banku centralnego w danym kraju.

Polityka monetarna prowadzona przez bank centralny w dużej mierze decyduje o tym, jak w danym czasie wyceniana będzie waluta. Organy państwowe zajmujące się nią mogą w odpowiednim czasie tak pokierować dostępnymi instrumentami, aby na przykład zahamować nadmierną aprecjację lub deprecjację waluty. Polityka monetarna obejmuje decyzję w obrębie kosztu pieniądza. W tym względzie ustalane są stopy procentowe w każdym państwie, a z kolei one mają wpływ na rentowność dłużnych papierów skarbowych. Zwykle wzrost stóp procentowych sprzyja aprecjacji waluty krajowej, jako że inwestorzy chętniej kupują państwowe papiery dłużne, skoro ich rentowność wzrasta. Automatycznie, nabywają walutę tegoż kraju, co powoduje wzrost jej wartości.

Informacje napływające z rynku dotyczące wyników wzrostu gospodarczego, długu w zakresie finansów publicznych i podatków i tym podobne kwestie również mają wpływ na wycenę danej waluty, o ile nie są one oczekiwane wcześniej przez inwestorów. Jeśli przez kilka tygodni specjaliści mówią o spadku PKB, to inwestorzy zdążą już wcześniej zareagować na tą informację, więc gdy rzeczywiście zostanie oficjalnie ogłoszona, dana waluta raczej nie straci na wartości.

Sytuacja polityczna na świecie, wszelkie konflikty zbrojne, zapowiedź wojen, które mogłyby przerwać na przykład ważne dostawy surowców do danego kraju, albo nawet na cały kontynent, mają niebagatelne znaczenie dla rynku walutowego.