17 C
Warszawa
czwartek, 23 maja, 2024
Strona głównaAktualnościChętniej inwestujemy w lokaty niż w fundusze

Chętniej inwestujemy w lokaty niż w fundusze

Fundusze inwestycyjne święciły triumfy na polskim rynku jakieś 5-10 lat temu, jeszcze przed wybuchem kryzysu ekonomicznego na świecie. Dziś mało kto jest skłonny ulokować swoje oszczędności w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, pomimo, że perspektywy możliwego zysku są wysokie. Niestety, z funduszami inwestycyjnymi nierozerwalnie związane jest ryzyko utraty części, a nawet całości kapitału. Jeśli jednostki uczestnictwa w funduszu będą taniały, uszczuplać będzie się wraz z nimi poziom oszczędności klienta.
Z uwagi na brak zaufania konsumentów w Polsce do funduszy inwestycyjnych, o wiele częściej lokują oni wolne środki finansowe na lokatach, które przyniosą niższy zysk, niż możliwe przychody z funduszy, ale będzie on gwarantowany, nawet jeśli bank ogłosi upadłość. Lokata bankowa jest instrumentem bezpiecznym i dochodowym. Lepiej jest trzymać oszczędności na lokacie, niż w przysłowiowej skarpecie.
Zaledwie 11% internautów, jak wskazują badania przeprowadzone na zlecenie BGŻOptima, jest skłonnych do lokowania swoich środków finansowych w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. To niewiele, choć taka sytuacja jest bardzo prosta do uzasadnienia. Polacy nie ufają funduszom inwestycyjnym, nawet tym najbardziej bezpiecznym – funduszom obligacji i funduszom pieniężnym. Nie chcą po prostu podejmować wysokiego ryzyka straty swoich pieniędzy. Część Polaków jest też głęboko przekonana o tym, że inwestycje w fundusze inwestycyjne wymagają dysponowania wysoką kwotą kapitału. Tymczasem, w wielu instytucjach wystarczy posiadać 100 zł, aby rozpocząć inwestowanie z funduszem inwestycyjnym.
Co piąty Polak lokuje swoje oszczędności w lokatach długoterminowych. 8% internautów wypowiedziało się, że najchętniej zainwestowaliby w fundusze inwestycyjne bezpieczne, albo po prostu złożyli swe pieniądze na koncie oszczędnościowym, gdzie w dowolnie wybranym momencie mogą je wypłacić z banku, bez utraty odsetek. Niewiele mniej, bo 6% respondentów powiedziało, że sposobem na inwestycje w ich przypadku są lokaty krótkoterminowe, dające szybki dostęp do pieniędzy wraz z odsetkami.
W dysponowaniu swoimi pieniędzmi Polacy, a zwłaszcza tzw. klasa średnia, zachowuje daleko idącą ostrożność, jako że woli podejmować rozważne decyzje. Pomimo, że jesteśmy świadomi dochodowości inwestycji w fundusze inwestycyjne, to jednak wolimy jej nie dokonywać. Tyle samo zysku może przynieść zakup nieruchomości. Inwestycje na rynku mieszkań, domów, czy działek z czasem się zwrócą, ale pamiętajmy, że mają one charakter długoterminowy.