15 C
Warszawa
piątek, 21 czerwca, 2024
Strona głównaAktualnościBoom na kredyty mieszkaniowe

Boom na kredyty mieszkaniowe

Boom na kredyty mieszkanioweNajnowsze dane Narodowego Banku Polskiego ujawniają, że w lipcu zadłużenie polskich gospodarstw domowych z tytułu kredytów mieszkaniowych, wzrosło o 3,7 mld zł. Wynik ten podawany jest już po odjęciu efektów kursowych. Warto podkreślić, że jest to jeden z lepszych wyników, jakie notowane były w roku bieżącym.
Lepiej w dziedzinie kredytów na nieruchomości było jedynie w maju, kiedy to zadłużenie osób prywatnych wzrosło o ponad 5 mld zł. Na taką sytuację wpłynęło jednak zakwalifikowanie do kredytów mieszkaniowych również pożyczek na cele mieszkaniowe, jakie zostały udzielone przez SKOK-i. Wcześniej były one wliczane do grupy pozostałych kredytów i nie powiększały statystycznych danych kredytów mieszkaniowych.
Nienajlepszą sytuację obserwujemy natomiast w grupie kredytów konsumpcyjnych. Przed rokiem wakacje przyniosły wzrost zadłużenia z tego tytułu Polaków o prawie 2 mld zł, a dziś jest to aż pięć razy mniej. Zadłużenie związane z zaciąganiem kredytów konsumpcyjnych wzrosło w tym roku o niecałe 360 mln zł. Obejmuje ono wyłącznie kredyty wyrażone w złotówkach.
Wyniki dotyczące rynku kredytowego w Polsce są całkowicie zgodne z deklaracjami, jakie bank centralny składał w badaniu „Sytuacja na rynku kredytowym”. Bankowcy byli zdania, że w trzecim kwartale będą dążyli do liberalizacji polityki kredytowej dla firm i osób, które poszukują sposobów finansowania zakupu nieruchomości. Jednocześnie, banki zamierzały znacznie zaostrzyć politykę udzielania kredytów konsumpcyjnych. Tak też się stało, o czym świadczą najnowsze wyniki badań przeprowadzanych przez NBP.
Pod koniec lipca ogólna wartość kredytów przeznaczonych na zakup nieruchomości, jakie były spłacane przez gospodarstwa domowe, wyniosła łącznie 251,1 mld zł, przy czym 96,5 mld zł stanowiły kredyty złotowe, a 154,6 mld zł – kredyty walutowe. Uogólniając, całe zadłużenie osób prywatnych w stosunku do czerwca było mniejsze o 5,6 mld zł. Przyczyną takiej sytuacji był niższy kurs franka szwajcarskiego, który wbrew przewidywaniom, nadal ma bardzo duży wpływ na przeliczenie walutowego portfela kredytów na nieruchomości. Jeśli odejmie się efekty kursowe, to wartość kredytów walutowych na nieruchomości w ostatecznym rozrachunku powiększyła się w lipcu o 1,26 mld zł, a złotowych o 2,44 mld zł. Warto podkreślić, że notowanie franka obniżyło się o niemal 6%, z 3,1345 zł na koniec czerwca, do poziomu 2,9547 na koniec lipca.
W obrębie kredytów konsumpcyjnych, na koniec lipca zadłużenie gospodarstw domowych sięgało 142,8 mld zł, z czego 133,3 mld zł przypadało na kredyty w walucie rodzimej, a 9,4 mld zł na walutowe kredyty konsumpcyjne.
M.M.
bankowynet.pl