22.4 C
Warszawa
środa, 19 czerwca, 2024
Strona głównaAktualnościBanki szukają alternatywy dla lokat

Banki szukają alternatywy dla lokat

alternatywa_dla_lokatKlienci masowo wycofują swoje pieniądze z banków, ponieważ lokaty terminowe nie zapewniają im wystarczająco dużych zysków. Wszystkiemu „winna” jest Rada Polityki Pieniężnej, która wielokrotnie w ciągu ostatniego roku podejmowała decyzję o obniżeniu głównych stóp procentowych w Polsce. W wyniku takiego działania od początku 2013 roku saldo lokat gospodarstw domowych zmalało o 21 mld zł.

Banki poszukują alternatyw dla lokat i wprowadzają do swoich ofert coraz to nowe produkty oszczędnościowe, aby nie tylko przyciągnąć nowych klientów, ale przede wszystkim dlatego, aby powstrzymać odpływ depozytów ze swoich skarbców. Lokata terminowa w banku przestała być korzystną formą oszczędzania dla większości Polaków.

W momencie, kiedy nadchodzi termin zapadalności lokaty, większość klientów banków nie przedłuża jej na nowych zasadach, a decyduje o wycofaniu swoich środków z danego banku. Taki odpływ depozytów, wywołany rekordowo niskimi stopami procentowymi Narodowego Banku Polskiego, jest niekorzystny dla samych banków. Pieniądze z lokat klienci albo wypłacają z banków, albo przechowują na nieoprocentowanych lub niskooprocentowanych kontach osobistych lub oszczędnościowych. Banki chcą zwiększać skłonność klientów do deponowania w nich swoich pieniędzy poprzez oferowanie im nowych produktów oszczędnościowych.

Dla banków depozyty terminowe są najlepszym sposobem dla zabezpieczenia kredytów. Odpływ pieniędzy długoterminowych lokat powoduje, że owe zabezpieczenie jest coraz mniejsze. Banki muszą przekonać klientów, że oszczędzanie długofalowe przyniesie realne korzyści finansowe, a także, że dla lokat banki mają już dobra alternatywę. Jest nią program systematycznego oszczędzania, który w poszczególnych bankach może mieć zupełnie inne założenia.

Programy systematycznego oszczędzania w polskich bankach mogą składać się z celowego rachunku oszczędnościowego, na którą klienci mogą przekazywać dowolne kwoty, oraz z funduszy inwestycyjnych, pozwalających na samodzielne inwestowanie w jednostki funduszy.

Czy można już w Polsce mówić o swoistej modzie na długofalowe systemy systematycznego oszczędzania? Coraz to nowe banki wprowadzają je do swoich ofert, czego przykładem jest BGŻOptima, Credit Agricole, mBank, Santander Consumer Bank, Bank Millennium, czy ING Bank Śląski.

Kolejne banki zapowiadają, że również dołączą do grupy tych instytucji, w których można już systematycznie oszczędzać z korzystniejszym oprocentowaniem niż na lokatach terminowych.