1.8 C
Warszawa
piątek, 19 kwietnia, 2024
Strona głównaAktualnościBanki sprawdzą ceny nieruchomości

Banki sprawdzą ceny nieruchomości

Banki sprawdzą ceny nieruchomościKomisja Nadzoru Finansowego przygotowała nową rekomendację. Jej zalecenia dotyczą gromadzenia informacji o cenach nieruchomości. Rekomendacja J wejdzie w życie w październiku przyszłego roku.

Celem Rekomendacji J jest ujednolicenie standardów gromadzenia, przetwarzania i udostępniania w wiarygodnych bazach, danych o rynku nieruchomości.

Obecnie banki w swoich portfelach posiadają ponad 1,7 mln kredytów mieszkaniowych. Ze względu na brak jednolitego systemu wyceny nieruchomości, a co za tym idzie niemożliwości monitorowania wartości zabezpieczeń na nieruchomościach, zdarza się, że klienci otrzymują telefony bądź zapytania z banków z prośbą o przedstawienie dokumentów określających wartość nieruchomości lub ustanowienie dodatkowych zabezpieczeń kredytu.

O telefonach z banków głośno było w sierpniu, kiedy to Gazeta Wyborcza nagłośniła problem, klientów posiadających zwłaszcza kredyty hipoteczne we franku szwajcarskim, z którymi pomimo braku zaległości w spłacie zobowiązania, kontaktował się przedstawiciel banku z informacją o konieczności dokonanie ponownej wyceny nieruchomości i ustanowienia dodatkowych zabezpieczeń.

Stworzenie i ujednolicenie bazy danych dotyczącej rynku nieruchomości pozwoli na szybką weryfikację wartości zabezpieczeń (zwłaszcza tych przyjmowanych w postaci nieruchomości), a także na aktualizację ich wyceny w trakcie całego okresu obowiązywania umowy kredytowej.

Dodatkowym atutem wprowadzania powszechnego i jednolitego systemu informacji, będzie możliwość przeprowadzania analiz poszczególnych, lokalnych rynków nieruchomości oraz identyfikacja zachodzących na nich zmian. Innowacja ta pozwoli na bieżąco oceniać ryzyko związane z przyjmowaniem poszczególnych nieruchomości, stanowiących zabezpieczenie kredytów mieszkaniowych.

Zgodnie z założeniami nowej rekomendacji J, banki powinny gromadzić informacje o cenach transakcyjnych w oparciu o umowę sprzedaży nieruchomości, wartości nieruchomości ujawnionych w operatach szacunkowych opracowywanych przez rzeczoznawców majątkowych, wartości zabezpieczenia hipotecznego na podstawie dokonanej przez bank oceny wartości zabezpieczenia na nieruchomości.

Zalecenia wejdą w życie z dniem 1 października 2013 r. Nowy dokument będzie obowiązywał banki oraz oddziały instytucji kredytowych, w portfelach których udział kredytów zabezpieczonych hipotecznie przekracza 10 proc.