14.8 C
Warszawa
niedziela, 23 czerwca, 2024
Strona głównaAktualnościBank Zachodni przejmie Santander Consumer Bank

Bank Zachodni przejmie Santander Consumer Bank

polaczenie2Już w listopadzie 2013 roku Bank Zachodni WBK informował w komunikacie prasowym, że ma zamiar przejąć 60% udziałów w Santander Consumer Banku w I połowie 2014 roku. Okazuje się, że plany połączenia dwóch dużych banków funkcjonujących na polskim rynku bankowym dojdą do skutku, bowiem Komisja Nadzoru Finansowego wydała zgodę na dokonanie takiego procesu.
Już wkrótce BZ WBK wzbogacony zostanie o akcje zaoferowane przez Santander Consumer Finance, których wartość szacowana jest na 2,15 mld zł. Tak też została ona określona w uprzednio zawartej umowie.
Co oznacza połączenie?
Dla klientów jak zwykle niewiele się zmieni po połączeniu Santander Consumer Banku z BZ WBK. Należy nadmienić, że Santander Consumer należy do hiszpańskiej grupy kapitałowej działającej w Polsce i jest jednocześnie właścicielem Banku Zachodniego WBK. Stąd też hiszpański właściciel zdecydował na przyłączenie do BZ WBK Santandera, aby jego cała działalność w Polsce odbywała się w ramach jednej struktury. BZ WBK przejmie od Santander Consumer bazę 7 mln klientów, którzy w przeszłości korzystali z kredytów ratalnych lub samochodowych Santander Consumer. Obecnie bank ten posiada 1,69 mln aktywnych klientów i 240 oddziałów zlokalizowanych na terenie całej Polski. W wyniku zmiany właścicielskiej dotychczasowa Grupa Kapitałowa BZ WBK zwiększy swoje aktywa o 120 mld zł i umocni swoją pozycję rynkową. Warto podkreślić, że jest to trzeci bank komercyjny w Polsce i wkrótce będzie łącznie obsługiwać 5,8 mln klientów indywidualnych.
Nabyte przez BZ WBK akcje Santander Consumer Finanse dają prawo do 67% głosów na Walnym Zgromadzeniu.
Już wkrótce Santander Consumer Bank stanie się podmiotem zależnym Banku Zachodniego WBK. Klienci Santandera nie mają powodów do obaw, bowiem zmiana ta nie wywoła istotnych zmian dla nich samych. Będą za to w przyszłości mogli swobodnie korzystać z oferty BZ WBK.
W komunikacie BZ WBK dla pracy można przeczytać:
„Bank informuje o podjęciu w dniu 8 kwietnia 2014 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) decyzji o stwierdzeniu braku podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec nabycia przez bank akcji SCB w liczbie zapewniającej przekroczenie 50% udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu SCB. Uzyskanie decyzji KNF o braku sprzeciwu stanowi spełnienie jednego z warunków zawieszających zamknięcia transakcji przewidzianych w umowie.”
Wcześniejsze plany
17 listopada 2013 roku na stronach Biura Prasowego BZ WBK pojawiła się informacja o tym, że Bank Zachodni wystąpił do Komisji Nadzoru Finansowego o zgodę na włączenie Santander Consumer Banku w struktury Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK. Transakcja ta miała być wypełnieniem jednego z zobowiązań złożonych przez Banco Santander w ramach postępowania o udzielenie zezwolenia na połączenie Banku Zachodniego WBK z Kredyt Bankiem. Dzięki połączeniu banków struktura działalności Grupy Santander w Polsce miała zostać uporządkowana.
W komunikacie prasowym dotyczącym planowanego przejęcia na stronie Banku Zachodniego WBK można było przeczytać:
„Grupa Kapitałowa BZ WBK, do której Santander Consumer Bank zostanie włączony po uzyskaniu zgody od regulatora, składa się obecnie z Banku Zachodniego WBK, spółek faktoringowej, leasingowej, ubezpieczeniowej, zarządzającej nieruchomościami oraz domu maklerskiego a także spółki zarządzającej funduszami inwestycyjnymi.”
Również w listopadzie 2013 roku Bank Zachodni WBK oraz Santander Consumer Finance i Banco Santander zwarli umowę inwestycyjną, na mocy której BZ WBK zobowiązał się do nabycia 3 120 000 akcji zwykłych i uprzywilejowanych w Santander Consumer Bank, o wartości nominalnej 100 zł każda, stanowiących 60% kapitału zakładowego SCB.
Sytuacja Santander Consumer Banku
Połączenie Santander Consumer Banku i BZ WBK będzie na pewno korzystna dla obu podmiotów rynku bankowego. Ostatnio publikowane wyniki Santandera przedstawiały się w sposób następujący:

  • Zysk netto po trzech kwartałach wynosił 290 mln zł.
  • Wartość portfela kredytowego pod koniec września 2013 roku wynosiła 12,9 mld zł,
  • Wartość depozytów klientów pod trzech kwartałach 6,8 mld zł.
  • Kredyty hipotecznie brutto na koniec września 2013 roku wyniosły 5,3 mld zł, z czego 62 proc. stanowiły kredyty we franku szwajcarskim.