31.2 C
Warszawa
poniedziałek, 22 lipca, 2024
Strona głównaAktualnościAntyfrank w BNP Paribas Bank

Antyfrank w BNP Paribas Bank

Antyfrank w BNP Paribas BankBNP Paribas Bank ma w swojej ofercie nowy produkt strukturyzowany oparty o kurs CHF/PLN. Oferta dotyczy produktu o nazwie „Antyfrank” i pozwala ona klientom bankowości prywatnej zarobić na zmianach wartości franka szwajcarskiego. Co więcej, klient inwestujący w produkt strukturyzowany BNP Paribas Bank ma pewność, że nie straci swoich pieniędzy. Inwestycja ma 100% gwarancję ochrony kapitału. Bank zapewnia, że klienci mogą osiągnąć z niej zyski nawet rzędu 10% i to w perspektywie zaledwie jednego roku.
Konstrukcja produktu „Antyfrank” opiera się na formie grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie. Umowa tego rodzaju jest zawierana pomiędzy Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska SA, a BNP Paribas Bankiem Polska SA. Produkt strukturyzowany „Antyfrank” ma roczny horyzont czasowy inwestowania, choć na ogół podobne produkty tego typu mają okres 2-letni inwestycji. Minimalnie składka ubezpieczeniowa wynosi 50 tys. zł, a klient nie ponosi żadnych dodatkowych opłat wstępnych, związanych z założeniem tego produktu standaryzowanego.
Produkt „Antyfrank” będzie dostępny dla wszystkich klientów indywidualnych do 26 sierpnia bieżącego roku. BNP Paribas Bank stawia klientom wymóg, że aby dokonać inwestycji w produkt strukturyzowany oparty na kursie CHF/PLN, należy posiadać rachunek bankowości prywatnej w tym banku.
Na koniec okresu ubezpieczenia, czyli po roku trwania inwestycji, BNP Paribas Bank wypłaci klientowi co najmniej 100% wpłaconej przez niego kwoty, ale ponadto ma on możliwość uzyskania dodatkowej premii. Wszystkie zyski z produktu strukturyzowanego „Antyfrank” są wolne od podatku. Premia od produktu będzie obliczana na podstawie kursu złotówki wobec franka szwajcarskiego. Im bardziej nasza rodzima waluta się umocni wobec franka, tym większą premię klient uzyska.
Maksymalnie, można zarobić 10%, co odpowiada oprocentowaniu rzędu 12% na standardowej lokacie z podatkiem od zysków kapitałowych. Jeśli klient będzie chciał uzyskać środki ze swojej inwestycji w momencie jej trwania, będzie mógł tego dokonać, ale obarczony zostanie koniecznością zapłaty kosztów likwidacji ubezpieczenia.
Kurs CHF/PLN będzie sprawdzany w terminie trwania inwestycji, dwa razy. Pierwszą obserwację BNP Paribas Bank dokona 2 września 2011 roku i będzie to obserwacja początkowa, natomiast obserwacja końcowa będzie miała miejsce dopiero 3 września 2012 roku. Jeśli zdarzy się, że w ostatnim dniu obserwacji kurs wymiany CHF/PLN pozostanie w domkniętym przedziale, czyli znajdzie się pomiędzy dolną a górną barierą – klient dostanie premię równą procentowemu spadkowi kursu CHF/PLN. Jeśli zaś złotówka umocni się jeszcze bardziej, przebijając dolną barierę, to wtedy zysk wyniesie 10% od zainwestowanego kapitału.
Na wypadek, gdyby kurs CHF/PLN pozostał powyżej górnej bariery, bank zwróci klientowi zainwestowany kapitał. Górny i dolny poziom bariery zostanie ujawniony klientom 2 września 2011 roku.
M.M. – bankowynet.pl
źródło: BNP Paribas Bank