19.6 C
Warszawa
czwartek, 23 maja, 2024
Strona głównaAktualnościAkcje czy obligacje – w co warto dziś zainwestować?

Akcje czy obligacje – w co warto dziś zainwestować?

Akcje czy obligacje – w co warto dziś zainwestować?Fundusze inwestycyjne powoli wychodzą z cienia i są w centrum zainteresowania wielu inwestorów. Przed kryzysem gospodarczym z 2008 roku zarabiały one bardzo dużo dla swoich klientów, ale później bessa giełdowa spowodowała, że zarówno fundusze akcyjne, jak i fundusze obligacji, zaczęły gwałtownie tracić na wartości.

W wyniku tego wielu inwestorów straciło nie tylko swoje potencjalne zyski, ale musiało pogodzić się ze znacznym uszczupleniem posiadanego uprzednio kapitału inwestycyjnego. Dziś wiele osób nie chce ryzykować inwestując w jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych. Jeśli już zdecyduje się na nie, to raczej będą to bezpieczne fundusze obligacji, przy których ryzyko utraty kapitału jest znacznie mniejsze, niż przy funduszach akcyjnych.

Jednocześnie jednak należy podkreślić, że stopa zwrotu z inwestycji mniej ryzykownych będzie na pewno mniejsza. Na korzyść funduszy obligacji i samych obligacji przemawia to, że ich wartość wciąż rośnie. Rok 2011 i 2012 okazał się być bardzo dobry dla rynku obligacji. Eksperci mówią, że już drugi rok z rzędu trwa na nim hossa, przez co inwestując w obligacje można osiągnąć relatywnie wysoką stopę zwrotu.

Należy przy tym rozgraniczyć obligacje skarbu państwa, które w zasadzie nie wiążą się z ponoszeniem ryzyka inwestycyjnego, z obligacjami komercyjnymi, przy których ryzyko niewypłacalności danego przedsiębiorstwa emitującego obligacje jest bardzo wysokie. Często klienci funduszy dłużnych nie wiedzą o tym, że inwestycje w obligacje w ogóle mogą być ryzykowne.

Ile można zarobić na inwestycjach w fundusze dłużne? Serwis Bankier.pl podaje, że maksymalnie w ciągu roku jest to 15%. Właśnie taką stopę zwrotu zapewnił swoim klientom fundusz UniKorona UniObligacje Nowa Europa, jak również Skarbiec Lokacyjny. Średnio, na funduszach inwestujących w obligacje można zarobić w ciągu roku 8%.

Polscy inwestorzy po kryzysie gospodarczym i wielkich spadkach giełdowych, znacznie bardziej ostrożnie podchodzą do podejmowania inwestycji w akcje. Wolą inne instrumenty finansowe, mniej ryzykowne od inwestycji giełdowych. Taka sytuacja korzystnie wpływa na fundusze dłużne, w które lokowane są coraz większe środki finansowe. Firma Analizy Online podaje, że w sierpniu tego roku w fundusze obligacji Polacy zainwestowali około 33,7 mld zł, zaś rok temu była to kwota ponad 10 mld zł niższa. Rosną ceny obligacji, a maleje ich rentowność. Z taką sytuacją mamy do czynienia już od dwóch lat.