31.2 C
Warszawa
poniedziałek, 22 lipca, 2024
Strona głównaAktualności2005 - rok rekordowych wyników Raiffeisen Bank

2005 – rok rekordowych wyników Raiffeisen Bank

Raiffeisen Bank Polska S.A. osiągnął w 2005 roku rekordowy w swojej działalności zysk netto na poziomie 219 milionów złotych, co oznacza wynik o jedną trzecią lepszy niż rok wcześniej. W ciągu ostatnich trzech lat zysk netto zwiększył się ponad 21-krotnie! Rozwój odzwierciedlają nie tylko poszczególne pozycje bilansowe banku – przybywa Klientów we wszystkich segmentach, poszerza się gama usług i produktów, a bank coraz lepiej spełnia oczekiwania korzystających z jego oferty.
Ubiegły rok był dla Raiffeisen Bank Polska S.A. bardzo udany. Bank osiągnął w kilku kategoriach rekordowe wyniki finansowe. Zysk netto wzrósł o 32,6%, a zysk brutto o 22,1%, przekraczając granicę 250 mln złotych. Pomimo utrzymania poziomu sumy bilansowej na praktycznie niezmienionym poziomie, wartość depozytów wzrosła aż o 23,0% w stosunku do 2004 roku, a wolumen kredytów o 28,0%, przy czym odsetek kredytów nieregularnych obniżył się o jedną czwartą do około 7%. Wynik na działalności bankowej zwiększył się o 12,6% do 710 mln zł, a przychody z tytułu odsetek o 26,3% do 641,3 mln zł. Przy tak znacznym rozwoju koszty działania banku wzrosły tylko o 6,4% w stosunku do roku poprzedniego, co pozwoliło obniżyć relację kosztów do dochodów do poziomu 58,5%. Fundusze własne banku na koniec 2005 roku wyniosły 814 mln zł, czyli były wyższe o 27,1% niż rok wcześniej. Zwrot na kapitale (ROE) osiągnął 27,1%, a zwrot na aktywach (ROA) wzrósł do 2,0%.

“Rynkowa pozycja Banku jest coraz mocniejsza, o czym świadczą ponadprzeciętne na tle sektora wskaźniki. Naprawdę ogromny wysiłek wszystkich pracowników powoduje, że z roku na rok rośnie efektywność naszej działalności. Dzięki temu jesteśmy na najlepszej drodze, by być bankiem oferującym Klientom najwyższą jakość na rynku.” – powiedział Piotr Czarnecki, Prezes Zarządu Raiffeisen Bank Polska S.A.

“Tradycyjnie, doskonałe wyniki osiągnęliśmy w segmencie małych i średnich firm, które stanowią dla nas jedną z kluczowych grup Klientów. Ale co cieszy szczególnie, udało nam się umocnić pozycję ważnego dostawcy usług finansowych zarówno dla większych firm, jak i klientów detalicznych. Staliśmy się ważnym bankiem uniwersalnym, oferującym szerokie spektrum usług i produktów dla każdego. To podstawa naszego sukcesu.” – dodał Piotr Czarnecki.

Dla klienta indywidualnego
Na koniec 2005 roku Bank obsługiwał 220 tys. Klientów, czyli o 47% więcej niż w grudniu 2004. Podobną dynamikę wzrostu zanotował w przypadku kart kredytowych, których wydał już blisko 150 tys. Oprócz kart kredytowych, dynamicznie rosła sprzedaż kredytów hipotecznych i gotówkowych.
Ekspansję Banku w segmencie Klientów detalicznych doskonale obrazuje projekt ogólnopolskiej sieci biur kredytowych pod marką O!Kredyt, gdzie oferowane są m.in. kredyty gotówkowe, konta osobiste oraz karty kredytowe. Pierwsze biuro O!Kredyt rozpoczęło działalność w Rzeszowie na początku grudnia 2005 roku i do chwili obecnej powstało ich już 11. Została również powiększona o 3 placówki sieć oddziałów Banku. Składa się na nią obecnie 71 oddziałów.
Bank ciągle udoskonala ofertę dla Klientów indywidualnych. W ubiegłym roku wzbogacił ją m.in. o wysokooprocentowane Konto Lokacyjne Plus i Mobilne Konto Osobiste, wykorzystujące nowatorską technologię R-Mobile. Umożliwia ona swobodne zarządzanie posiadanymi produktami bankowymi za pośrednictwem telefonu komórkowego dowolnego operatora. W praktyce klient ma możliwość dokonywania przelewów, aktywacji kart kredytowych lub modyfikacji limitów z dowolnego miejsca, 24 godziny na dobę.
Pozostając jednym z liderów na rynku kart kredytowych Raiffeisen Bank Polska S.A. ustawicznie wzbogaca swoją ofertę. W końcu 2005 roku wprowadził kartę kredytową – MasterCard Karta Mistrzowska, tematycznie powiązaną z Mistrzostwami Świata w Piłce Nożnej w 2006 roku. Z innych produktów kredytowych zaoferował nowy kredyt gotówkowy – tzw. Ekspres Gotówkowy oraz atrakcyjnie oprocentowaną, długoterminową pożyczkę oraz kredyt konsolidacyjny, przeznaczone na spłatę kredytu mieszkaniowego czy też innych zobowiązań finansowych zaciągniętych w innym banku.
Zamożniejszym Klientom w ramach usług private banking (Raiffeisen Club) zaproponował nowe fundusze inwestycyjne oferowane przez kilka krajowych TFI, a także 11 funduszy zagranicznych zarządzanych przez Raiffeisen Capital Management. Do oferty kart prestiżowych dołączona została karta kredytowa MasterCard Platinum zawierająca bogaty program usług dodatkowych (Premium Collection, Concierge).
Rosnące zaufanie Klientów znalazło też odzwierciedlenie w przyznanych Bankowi prestiżowych wyróżnieniach – 1. miejsce w rankingu banków przyjaznych dla klientów detalicznych, opublikowanym przez Newsweek Polska, oraz 2. miejsce w rankingu “Najlepszy Bank Detaliczny” miesięcznika Forbes.
Dla firm
Ożywienie inwestycyjne w polskiej gospodarce potwierdzają dobre wyniki w dziedzinie finansowania projektów inwestycyjnych przez Raiffeisen Bank Polska S.A. i rosnący zagregowany wolumen kredytów. Bank poszerzył również obszar swojej aktywności o sektor energetyki odnawialnej i nieruchomości mieszkaniowych oraz nadal chętnie brał udział w finansowaniu transakcji lewarowanych, wspomagających fuzje i przejęcia.
W 2005 roku Bank poszerzył ofertę produktów kredytowych dla firm mikro o kartę kredytową Visa Business Profit oraz pierwszą na rynku kartę łączącą funkcjonalność typowej karty kredytowej z kredytem odnawialnym – Visa Business Comfort. Z kolei firmy korzystające z pakietu “R-Profit Przedsiębiorca” otrzymały rozszerzony dostęp do rachunku, umożliwiający dokonywanie transakcji poprzez nowoczesne centrum obsługi telefonicznej, automatyczny IVR oraz bankowość R-Mobile. W tworzeniu wyjątkowo korzystnej oferty dla małych przedsiębiorstw Raiffeisen współpracował z zewnętrznymi partnerami finansowymi m.in. z Grupą Bankową KfW.
Kolejny rok Raiffeisen Bank Polska S.A. utrzymał się w czołówce organizatorów emisji instrumentów dłużnych. Wprowadził kilka nowych produktów, rozwijając dystrybucję skarbowych oraz korporacyjnych Zagranicznych Papierów Dłużnych oraz wysokodochodowych obligacji komercyjnych.
Bank pozostaje jednym z potentatów na rynku obsługi płatności w handlu zagranicznym. Za jego pośrednictwem importerzy o obrotach powyżej 20 mln PLN zrealizowali transakcje o wartości 10,4% całego importu do Polski, a w transakcjach eksportowych udział Raiffeisen Bank Polska S.A. wyniósł 7,9%.
Zainteresowanie Banku segmentem MSP zostało docenione nie tylko przez Klientów – zdobył on prestiżowe Godło Promocyjne 2005 w VII edycji Konkursu “Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców” organizowanego przez Krajową Izbę Gospodarczą, Polsko-Amerykańską Fundację Doradztwa dla Małych Przedsiębiorców oraz Warszawski Instytut Bankowości.
Nie tylko Bank
W roku 2005, pomimo zaostrzonej konkurencji na rynku leasingowym spowodowanej kryzysem w branży samochodowej, Raiffeisen-Leasing Polska S.A. zanotował rekordowy wynik sprzedaży, finansując aktywa o wartości 1,44 mld zł, czyli o 23% więcej niż w 2004 roku. Uplasowało go to na 2. miejscu wśród firm leasingowych finansujących ruchomości i na 3. pozycji ogółem. Jednocześnie przełożyło się to na poprawę wyniku finansowego spółki. Klienci Grupy Raiffeisen mogą również korzystać z wysokiej jakości usług faktoringowych, świadczonych przez Raiffeisen Bank Polska S.A. i Raiffeisen Faktoring Polska Sp. z o.o. W sumie skupiły one faktury za kwotę ponad 2,9 mld zł, co dało 2. miejsce na polskim rynku usług faktoringowych.
2005 – nie pierwszy taki rok…
Doskonałe wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. w 2005 roku nie stanowią wyjątku w jego działalności i nie są efektem jednorazowych zdarzeń.
To rezultat konsekwentnie wdrażanej strategii, która też pozwoliła na dynamiczny rozwój wszystkich istotnych kategorii bilansu oraz rachunku wyników Raiffeisen Banku, stawiając go w czołówce polskiego sektora finansowego, jak i instytucji działających w międzynarodowej Grupie Raiffeisen. W latach 2002-2005 zysk netto Banku wzrósł o 2138%. W tym okresie wolumen kredytów i depozytów zwiększył się dwukrotnie, a suma bilansowa i wynik na działalności bankowej o 75%, zaś koszty tylko o 25%.
źródło: Raiffeisen Bank Polska – informacja prasowa
sprawdź ofertę: Raiffeisen Bank Polska