30.7 C
Warszawa
piątek, 12 lipca, 2024
Strona głównaAktualności10. raport odpowiedzialności społecznej Banku Millenium

10. raport odpowiedzialności społecznej Banku Millenium

Bank Millennium opublikował 10. raport odpowiedzialności społecznej -„Odpowiedzialny Biznes 2015”, w którym prezentuje swój wpływ na społeczeństwo i środowisko naturalne.

 

Raport „Odpowiedzialny Biznes” publikowany jest corocznie, począwszy od 2006 roku i jest najdłużej nieprzerwanie wydawaną tego typu publikacją w sektorze finansowym w Polsce.

W tegorocznym raporcie opisane zostały najważniejsze aspekty wpływu Banku na społeczeństwo i środowisko i działania prowadzone w odniesieniu do głównych interesariuszy banku:

  • Klientów: zapewnienie najwyższej jakości obsługi oraz bezpieczeństwa powierzanych przez klientów środków, etyczny marketing i sprzedaż, wykorzystanie opinii klientów do usprawniania produktów i usług, zapewnianie dostępności do usług finansowych osobom niepełnosprawnym i starszym.
  • Pracowników: wspieranie różnorodności w organizacji (w tym rodzicielstwa), zapewnianie stabilnych i atrakcyjnych warunków pracy oraz możliwości rozwoju zawodowego, promowanie kultury dialogu i dzielenia się wiedzą w organizacji.
  • Partnerów biznesowych: obiektywny wybór dostawców, umieszczanie klauzul etycznych i środowiskowych w umowach, zobligowanie dostawców do przestrzegania Kodeksu Etycznego Banku.
  • Otoczenia społecznego: programy edukacji finansowej z udziałem pracowników-wolontariuszy z Banku, uwzględnianie czynników środowiskowych i społecznych przy finansowaniu inwestycji przedsiębiorstw.
  • Środowiska – monitorowanie zużycia energii, wody, paliw i materiałów biurowych, wprowadzanie produktów prośrodowiskowych, edukacja ekologiczna klientów i pracowników.

“Odpowiedzialny Biznes 2015” został przygotowany w oparciu o międzynarodowe wytyczne raportowania Global Reporting Initiative (GRI G4 – opcja Core). Proces definiowania zawartości raportu pod kątem prezentacji najistotniejszych treści został zweryfikowany i potwierdzony przez Global Reporting Initiative.

Źródło: Bank Millennium