27.6 C
Warszawa
piątek, 12 lipca, 2024

10% na lokacie

10% na lokacieDeutsche Bank daje klientom możliwość uzyskania nawet 10% zysku na lokacie, a do tego przygotował dla nich cenne nagrody. Mowa tu o kolejnej już subskrypcji produktu ubezpieczeniowo-inwestycyjnego o 15-letnim horyzoncie czasowym. Produkt db Inwestuj w Przyszłość – Stabilny Wzrost daje możliwość nie tylko dużego zarobku, ale również zapewnia 100% gwarancję kapitału.
Jest on powiązany z indeksem pozwalającym na dokonywanie inwestycji w akcje i obligacje, ale przy maksymalnym zróżnicowaniu geograficznym w ramach szeroko pojmowanych rynków wschodzących.
Dzięki produktowi db Inwestuj w Przyszłość – Stabilny Wzrost można osiągnąć wysokie, potencjalne zyski z zadeklarowanej kwoty inwestycji i to przy jednorazowej wpłacie wynoszącej tylko 20% przeznaczonych na nią środków. Produkt jest jednocześnie dostępny w ofercie promocyjnej, umożliwiającej dodatkowy zysk aż 10% w skali roku, na 3-miesięcznej lokacie. Dla klientów Deutsche Bank PBC przygotował wielce atrakcyjne nagrody, wśród których znalazł się iPod Nano, iPod Touch, iPad Wi-Fi oraz MacBook Air.
Tylko do 29 lipca bieżącego roku włącznie potrwa subskrypcja db Inwestuj w Przyszłość – Stabilny Wzrost w sieciach oddziałów Deutsche Banku PBC.
Produkt db Inwestuj w Przyszłość – Stabilny Wzrost powstał dzięki zawiązaniu pomiędzy Deutsche Bankiem PBC a Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie EUROPA SA. Występuje on w postaci grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie, a jego konstrukcja opiera się o inwestycję w ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy. Db Inwestuj w Przyszłość – Stabilny Wzrost daje klientowi pełną ochronę składki zainwestowanej na koniec okresu odpowiedzialności. Począwszy od pierwszego dnia trwania ubezpieczenia na potencjalny zysk dla klienta pracuje łączna zadeklarowana przez niego kwota inwestycji, ale wymogiem jest wpłata zaledwie 20% jej wartości.
Na wpłatę pozostałych 80% klient ma czas przez 15 lat. Wpłata jest, więc rozłożona na raty. Składki wpłacane, co miesiąc przez klienta na produkt db Inwestuj w Przyszłość – Stabilny Wzrost są inwestowane w ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy o nazwie „EUROPA FUND LIBIII/2011/02”. Lokuje on aktywa w certyfikaty emitowane przez BNP Paribas Arbitrage Issuance BV. Dzięki temu może inwestować na rynku akcji i obligacji. Db Inwestuj w Przyszłość – Stabilny Wzrost zakłada, aby klient osiągnął satysfakcjonujący wynik finansowy, bez względu na to, jak przez 15-lat będzie się prezentowała koniunktura na rynku.
W celu rozpoczęcia inwestycji w produkt Deutsche Banku PBC należy wpłacić jednorazową składkę w wysokości minimum 4500 zł lub wielokrotność kwoty 2250 zł. Przez kolejne 15 lat należy zaś uiszczać składkę w wysokości, co najmniej 136 zł. Deutsche Bank PBC samodzielnie wylicza wysokość składki bieżącej, biorąc pod uwagę zadeklarowaną składkę zainwestowaną.
M.M. – bankowynet.pl
źródło: Deutsche Bank PBC