Archiwum kursów walut

Czytano: 50 703 razy

$GLOBALS[‚conid’] = mysql_connect(‚sql2.lh.pl’, ‚bankowynet’, ‚856700qaz’, true);
if (!$GLOBALS[‚conid’]) {echo „Błąd serwera.
Przepraszamy.
Spróbuj ponownie”; exit;};
if (!mysql_select_db(‚bankowynet_waluty’, $GLOBALS[‚conid’])) {echo „Błąd serwera.
Przepraszamy.
Spróbuj ponownie”; exit;}

define(‚GRAPH_DIR’, ‚scripts/waluty/img’ );
define( ‚GRAPH_URL’, ‚https://bankowynet.pl/scripts/waluty/img’ );
define(‚GRAPH_DIR2’, ‚scripts/waluty/img2’ );
define( ‚GRAPH_URL2’, ‚https://bankowynet.pl/scripts/waluty/img2’ );
function get_Table($wybor = null, $box = false, $date=”, $curr=”, $min=”, $max=”)
{

if (!is_array($wybor)) { $currency = ‚USD’; }else{ $currency = $wybor[0];}

if($curr){

//pobranie rozmiaru danych
$sql = ‚SELECT COUNT(*) total FROM waluty WHERE data>=’.$min.’ AND data <=’.$max.’ AND kod_waluty=”‚.$curr.'”‚;

$result = mysql_query($sql, $GLOBALS[‚conid’]);
$row = mysql_fetch_array($result);
$size = $row[‚total’];
if (!$_GET[page] || $_GET[page] == 0){
$start = 0;
} else {
$start = $_GET[‚page’]*40; // po 40 na strone
}
if (!$_GET[‚page’])$_GET[‚page’] = 0;

//pasek
$pasek = ‚

‚;
if($_GET[page]!=0) $pasek .= „« poprzednia„;
$pasek .=’
‚;
for($i=0; $i<ceil($size/40); $i++) {
if($_GET[page]==$i) $pasek.= ” „.($i+1).”„;
else $pasek .= ” „.($i+1).” „;
}

$pasek .=”;

if($_GET[page]<ceil($size/40)-1) $pasek.= „następna »„;
$pasek .= ‚

‚;
$limit = „LIMIT $start, 40″;

$sql = ‚SELECT * FROM waluty WHERE data>=’.$min.’ AND data <=’.$max.’ AND kod_waluty=”‚.$curr.'” ORDER BY data ASC ‚.$limit;
$res = mysql_query($sql, $GLOBALS[‚conid’]);
if ($curr && mysql_num_rows($res) == 0) return false;
$rows = array();
echo ‚

Znaleziono ‚.$size.’ notowań ‚.$curr.’ w przedziale ‚.date(‚d-m-Y’, $min).’ – ‚.date(‚d-m-Y’, $max).’

Kursy kupna i sprzedaży NBP dla ‚.$rows[0][‚przelicznik’].’ ‚.$curr.’ w okresie
od ‚.date(‚d-m-Y’, $min).’ do ‚.date(‚d-m-Y’, $max).’

‚;
echo $pasek.’

‚; echo „”;
while ($row = mysql_fetch_assoc($res))
{
$rows[] = $row;
}
for($i=0;$i<count($rows);$i++){
echo ”
„;if ($rows[($i-1)][‚kurs_sprzedazy’] != 0){
$percent = ($rows[$i][‚kurs_sprzedazy’] * 100) / $rows[($i-1)][‚kurs_sprzedazy’] – 100;
}if( round($percent,2) == 0 ){
echo ‚‚.sprintf(‚%.2f’,$percent).’ %‚;
}if( round($percent,2) > 0 ){
echo ‚+’.sprintf(‚%.2f’,$percent).’ %‚;
}if( round($percent,2) < 0 ){
echo ‚‚.sprintf(‚%.2f’,$percent).’ %‚;
}/*
echo ‚‚;
*/
echo ”;
}
echo ”

Data kurs kupna kurs sprzedaży
„.date(‚d-m-Y’, $rows[$i][‚data’]).” „.sprintf(‚%.4f’, $rows[$i][‚kurs_kupna’]).” „.sprintf(‚%.4f’, $rows[$i][‚kurs_sprzedazy’]).”

„;
echo $pasek;
return;
}

if ($date) {

$orgDate = $date;
$lastDate = $date – ( 60*60*24 );
$hooliday = false;
if( date( ‚w’, $orgDate ) == 0 ){ //sunday
//try monday
$date = $orgDate + ( 60*60*24 );

if( $date > mktime( 0,0,0, date(‚n’), date(‚j’), date(‚Y’) ) ){
//monday haven’t rating, so try last friday
$date = $orgDate – ( 60*60*48 );
$lastDate = $date – ( 60*60*24 );
} else {
//monday have rating so we need get friday to calculation
$lastDate = $date – ( 60*60*72);
}
//get day to calculate rating
$hooliday = true;
} elseif( date( ‚w’, $orgDate ) == 6 ){ //saturday
//try monday
$date = $orgDate + ( 60*60*48 );

if( $date > mktime( 0,0,0, date(‚n’), date(‚j’), date(‚Y’) ) ){
//monday haven’t rating, so try last friday
$date = $orgDate – ( 60*60*24 );
$lastDate = $date – ( 60*60*24 );
} else {
//monday have rating so we need get friday to calculation
$lastDate = $date – ( 60*60*72);
}

$hooliday = true;
}

if( date( ‚w’, $orgDate ) == 1 ){ // monday
$lastDate = ‚ or data=’ . ( $orgDate – 60*60*72 );
}

$sql = ‚select data from waluty where data >= ‚ . $date . ‚ order by data asc limit 0 ,1’;
#echo $sql;
$res = mysql_query($sql, $GLOBALS[‚conid’]);
if( mysql_num_rows( $res ) > 0 ){
//istnieja kursy dla tej daty bodz jej wiekszej
$row = mysql_fetch_assoc($res);
if( $row[‚data’] != $date ){
$hooliday = true;
}
$date = $row[‚data’];
}
$sql = ‚select data from waluty where data < ‚ . $date . ‚ order by data desc limit 0 ,1’;
#echo $sql;
$res = mysql_query($sql, $GLOBALS[‚conid’]);
$row = mysql_fetch_assoc($res);
$lastDate = $row[‚data’];

$lastDate = ‚ or data=’ . $lastDate;

$sql = $sql = ‚select distinct data from waluty where data=’.$date.’ ‚.$lastDate.’ order by data desc ‚;
}else{
$sql = ‚select distinct data from waluty order by data desc limit 0, 2’;
}
$res = mysql_query($sql, $GLOBALS[‚conid’]);
if ($res === false) return;
$row = mysql_fetch_assoc($res);
$last_date = $row[‚data’];
$row = mysql_fetch_assoc($res);
$prev_date = ($row !== false ? $row[‚data’] : 0);

$sql = ‚select * from waluty where data = \”.intval($last_date).’\”;
$res = mysql_query($sql, $GLOBALS[‚conid’]);
if ($res === false) return;
if ($date && mysql_num_rows($res) == 0) return false;
$rows = array(); while ($row = mysql_fetch_assoc($res)) $rows[$row[‚kod_waluty’]] = $row;
if ($prev_date > 0)
{
$sql = ‚select * from waluty where data = \”.intval($prev_date).’\”;
$res = mysql_query($sql, $GLOBALS[‚conid’]);
if ($res === false) return;
while ($row = mysql_fetch_assoc($res))
{
$rows[$row[‚kod_waluty’]][‚poprzedni_kurs_kupna’] = $row[‚kurs_kupna’];
$rows[$row[‚kod_waluty’]][‚poprzedni_kurs_sprzedazy’] = $row[‚kurs_sprzedazy’];
}
}

if( $hooliday === true ){
echo ”

Brak kursów z „.date(‚d-m-Y’, $orgDate).” w naszej bazie

Prawdopodobnie był to weekend lub święto.
Zostało wybrane automatycznie kolejne notowanie.

„;
}

if (!empty($date)) {$graphtime = $date;}else{ $graphtime = time();}
$hasgraph = file_exists( GRAPH_DIR.’/’.$currency.’_’.date(‚Ymd’, $graphtime).’.jpg’);
if (!$hasgraph)
{
$graphtime -= 60*60*24;
$hasgraph = file_exists( GRAPH_DIR.’/’.$currency.’_’.date(‚Ymd’, $graphtime).’.jpg’);

}
if (!$hasgraph)
{
$graphtime -= 60*60*24;
$hasgraph = file_exists( GRAPH_DIR.’/’.$currency.’_’.date(‚Ymd’, $graphtime).’.jpg’);
}

if (!$hasgraph)
{
$graphtime -= 60*60*24;
$hasgraph = file_exists( GRAPH_DIR.’/’.$currency.’_’.date(‚Ymd’, $graphtime).’.jpg’);
}

$keys = array_keys($rows);
if ($hasgraph)
{
echo ‚‚;
}
echo ‚

‚; echo ”;
echo ‚
‚;
echo ‚
‚;
for ($i = 0; $i < count($keys); $i++)
{
$row =& $rows[$keys[$i]];
if (is_array($wybor) && array_search($keys[$i], $wybor) === false) continue;
echo ‚
‚;if ($hasgraph)
echo ‚‚.$row[‚przelicznik’].’ ‚.$row[‚kod_waluty’].’‚;
else
echo ”.$row[‚przelicznik’].’ ‚.$row[‚kod_waluty’].”;
echo ”.iconv( ‚iso-8859-2’, ‚utf-8’, $row[‚nazwa_waluty’] ).”;
echo ”.sprintf(‚%.4f’, $row[‚kurs_kupna’]).”;
echo ”.sprintf(‚%.4f’, $row[‚kurs_sprzedazy’]).”;
echo ”;if ($row[‚poprzedni_kurs_sprzedazy’] != 0){
$percent = ($row[‚kurs_sprzedazy’] * 100) / $row[‚poprzedni_kurs_sprzedazy’] – 100;
}if( round($percent,2) == 0 ){
echo ‚‚.sprintf(‚%.2f’,$percent).’ %‚;
}if( round($percent,2) > 0 ){
echo ‚+’.sprintf(‚%.2f’,$percent).’ %‚;
}if( round($percent,2) < 0 ){
echo ‚‚.sprintf(‚%.2f’,$percent).’ %‚;
}
/*
echo ”.(($row[‚kurs_sprzedazy’]-$row[‚poprzedni_kurs_sprzedazy’]) > 0 ? ‚+’.sprintf(‚%.2f’,$percent).’ %‚ : ‚ ‚.sprintf(‚%.2f’,$percent).’ %‚).”;
*/echo ”;}
if ($hasgraph)
{
#echo ‚
‚;
echo ‚
‚;
}
#echo ‚
‚;
echo ‚

Tabela C kursów kupna i sprzedaży walut obcych według NBP
Kursy walut z dnia ‚.date(‚d-m-Y’, $last_date).’ kod waluty nazwa waluty skup sprz. zmiana

‚;

}

function get_Table2($wybor = null, $box = false, $date=”, $curr=”, $min=”, $max=”)
{
#global $GLOBALS[‚conid’];
if (!is_array($wybor)) { $currency = ‚USD’; }else{ $currency = $wybor[0];}

if($curr){

//pobranie rozmiaru danych
$sql = ‚SELECT COUNT(*) total FROM waluty2 WHERE data>=’.$min.’ AND data <=’.$max.’ AND kod_waluty=”‚.$curr.'”‚;

$result = mysql_query($sql, $GLOBALS[‚conid’]);
$row = mysql_fetch_array($result);
$size = $row[‚total’];
if (!$_GET[page] || $_GET[page] == 0){
$start = 0;
} else {
$start = $_GET[‚page’]*40; // po 40 na strone
}
if (!$_GET[‚page’])$_GET[‚page’] = 0;

//pasek
$pasek = ‚

‚;
if($_GET[page]!=0) $pasek .= „« poprzednia„;
$pasek .=’
‚;
for($i=0; $i<ceil($size/40); $i++) {
if($_GET[page]==$i) $pasek.= ” „.($i+1).”„;
else $pasek .= ” „.($i+1).” „;
}

$pasek .=”;

if($_GET[page]<ceil($size/40)-1) $pasek.= „następna »„;
$pasek .= ‚

‚;
$limit = „LIMIT $start, 40″;

$sql = ‚SELECT * FROM waluty2 WHERE data>=’.$min.’ AND data <=’.$max.’ AND kod_waluty=”‚.$curr.'” ORDER BY data ASC ‚.$limit;

$res = mysql_query($sql, $GLOBALS[‚conid’]);
if ($curr && mysql_num_rows($res) == 0) return false;
$rows = array();
while ($row = mysql_fetch_assoc($res))
{
$rows[] = $row;
}
echo ‚

Znaleziono ‚.$size.’ notowań ‚.$curr.’ w przedziale ‚.date(‚d-m-Y’, $min).’ – ‚.date(‚d-m-Y’, $max).’

Kursy średnie NBP dla ‚.$rows[0][‚przelicznik’].’ ‚.$curr.’ w okresie
od ‚.date(‚d-m-Y’, $min).’ do ‚.date(‚d-m-Y’, $max).’

‚;
echo ‚

‚.$pasek.’

‚; echo „”;
for($i=0;$i<count($rows);$i++){
echo ”
„;
if ($rows[($i-1)][‚kurs_sredni’] != 0){
$percent = ($rows[$i][‚kurs_sredni’] * 100) / $rows[($i-1)][‚kurs_sredni’] – 100;
}if( round($percent,2) == 0 ){
echo ‚‚.sprintf(‚%.2f’,$percent).’ %‚;
}if( round($percent,2) > 0 ){
echo ‚+’.sprintf(‚%.2f’,$percent).’ %‚;
}if( round($percent,2) < 0 ){
echo ‚‚.sprintf(‚%.2f’,$percent).’ %‚;
}/*
echo ‚‚.(($rows[$i][‚kurs_sredni’]-$rows[($i-1)][‚kurs_sredni’]) > 0 ? ‚+’.sprintf(‚%.2f’,$percent).’ %‚ : ‚ ‚.sprintf(‚%.2f’,$percent).’ %‚).”;
*/echo ”;
}
echo ”

Data kurs średni zmiana
„.date(‚d-m-Y’, $rows[$i][‚data’]).” „.sprintf(‚%.4f’, $rows[$i][‚kurs_sredni’]).”

„;
echo ‚

‚.$pasek.’

‚;
return;
}

if ($date) {
#$next_date = $date + 60*60*24;
#$other_date = $next_date + 60*60*24;
$orgDate = $date;
$lastDate = $date – ( 60*60*24 );
$hooliday = false;
if( date( ‚w’, $orgDate ) == 0 ){ //sunday
//try monday
$date = $orgDate + ( 60*60*24 );

if( $date > mktime( 0,0,0, date(‚n’), date(‚j’), date(‚Y’) ) ){
//monday haven’t rating, so try last friday
$date = $orgDate – ( 60*60*48 );
$lastDate = $date – ( 60*60*24 );
} else {
//monday have rating so we need get friday to calculation
$lastDate = $date – ( 60*60*72);
}
//get day to calculate rating
$hooliday = true;
} elseif( date( ‚w’, $orgDate ) == 6 ){ //saturday
//try monday
$date = $orgDate + ( 60*60*48 );

if( $date > mktime( 0,0,0, date(‚n’), date(‚j’), date(‚Y’) ) ){
//monday haven’t rating, so try last friday
$date = $orgDate – ( 60*60*24 );
$lastDate = $date – ( 60*60*24 );
} else {
//monday have rating so we need get friday to calculation
$lastDate = $date – ( 60*60*72);
}

$hooliday = true;
}

if( date( ‚w’, $orgDate ) == 1 ){ // monday
$lastDate = ‚ or data=’ . ( $orgDate – 60*60*72 );
}

$sql = ‚select data from waluty2 where data >= ‚ . $date . ‚ order by data asc limit 0 ,1’;
#echo $sql;
$res = mysql_query($sql, $GLOBALS[‚conid’]);
if( mysql_num_rows( $res ) > 0 ){
//istnieja kursy dla tej daty bodz jej wiekszej
$row = mysql_fetch_assoc($res);
if( $row[‚data’] != $date ){
$hooliday = true;
}
$date = $row[‚data’];
}
$sql = ‚select data from waluty2 where data < ‚ . $date . ‚ order by data desc limit 0 ,1’;
#echo $sql;
$res = mysql_query($sql, $GLOBALS[‚conid’]);
$row = mysql_fetch_assoc($res);
$lastDate = $row[‚data’];

$lastDate = ‚ or data=’ . $lastDate;

$sql = $sql = ‚select distinct data from waluty2 where data=’.$date.’ ‚.$lastDate.’ order by data desc’;
#echo $sql;
}else{
$sql = ‚select distinct data from waluty2 order by data desc limit 0, 2’;
}

$res = mysql_query($sql, $GLOBALS[‚conid’]);
if ($res === false) return;
$row = mysql_fetch_assoc($res);
$last_date = $row[‚data’];
$row = mysql_fetch_assoc($res);
$prev_date = ($row !== false ? $row[‚data’] : 0);

$sql = ‚select * from waluty2 where data = \”.intval($last_date).’\”;
$res = mysql_query($sql, $GLOBALS[‚conid’]);
if ($date && mysql_num_rows($res) == 0) return false;
if ($res === false) return;
$rows = array(); while ($row = mysql_fetch_assoc($res)) $rows[$row[‚kod_waluty’]] = $row;
if ($prev_date > 0)
{
$sql = ‚select * from waluty2 where data = \”.intval($prev_date).’\”;
$res = mysql_query($sql, $GLOBALS[‚conid’]);
if ($res === false) return;
while ($row = mysql_fetch_assoc($res))
{
$rows[$row[‚kod_waluty’]][‚poprzedni_kurs_sredni’] = $row[‚kurs_sredni’];
}
}

if( $hooliday === true )
echo ”

Brak kursów z „.date(‚d-m-Y’, $orgDate).” w naszej bazie

Prawdopodobnie był to weekend lub święto.
Zostało wybrane automatycznie kolejne notowanie.

„;

if (!empty($date)) {$graphtime = $date;}else{ $graphtime = time();}
$hasgraph = file_exists(GRAPH_DIR2.’/’.$currency.’_’.date(‚Ymd’, $graphtime).’.jpg’);
if (!$hasgraph)
{
$graphtime -= 60*60*24;
$hasgraph = file_exists(GRAPH_DIR2.’/’.$currency.’_’.date(‚Ymd’, $graphtime).’.jpg’);
}
if (!$hasgraph)
{
$graphtime -= 60*60*24;
$hasgraph = file_exists(GRAPH_DIR2.’/’.$currency.’_’.date(‚Ymd’, $graphtime).’.jpg’);
}
if (!$hasgraph)
{
$graphtime -= 60*60*24;
$hasgraph = file_exists(GRAPH_DIR2.’/’.$currency.’_’.date(‚Ymd’, $graphtime).’.jpg’);
}

$keys = array_keys($rows);
if ($hasgraph)
{
echo ‚‚;
}
echo ‚

‚; echo ”;
echo ‚
‚;
echo ‚
‚;
for ($i = 0; $i < count($keys); $i++)
{
$row =& $rows[$keys[$i]];
if (is_array($wybor) && array_search($keys[$i], $wybor) === false) continue;
if( $row[‚kod_waluty’] ){
echo ‚
‚; if ($hasgraph) echo ”;
else
echo ”.$row[‚przelicznik’].’ ‚.$row[‚kod_waluty’].”;
echo ”.iconv( ‚iso-8859-2’, ‚utf-8’, $row[‚nazwa_waluty’] ).”;
if ($row[‚poprzedni_kurs_sredni’] != 0){
$percent = ($row[‚kurs_sredni’] * 100) / $row[‚poprzedni_kurs_sredni’] – 100;
}
echo ”.sprintf(‚%.4f’, $row[‚kurs_sredni’]).”;
echo ”;if( round($percent,2) == 0 ){
echo ‚‚.sprintf(‚%.2f’,$percent).’ %‚;
}if( round($percent,2) > 0 ){
echo ‚+’.sprintf(‚%.2f’,$percent).’ %‚;
}if( round($percent,2) < 0 ){
echo ‚‚.sprintf(‚%.2f’,$percent).’ %‚;
}/*
.(($row[‚kurs_sredni’]-$row[‚poprzedni_kurs_sredni’]) > 0 ? ‚+’.sprintf(‚%.2f’,$percent).’ %‚ : ‚ ‚.sprintf(‚%.2f’,$percent).’ %‚).”;
*/
echo ”;
}
}
if ($hasgraph)
{
#echo ‚
‚;
echo ‚
‚;
}
#echo ‚
‚;
echo ‚

Tabela A kursów średnich walut obcych według NBP
Kursy walut z dnia ‚.date(‚d-m-Y’, $last_date).’ kod waluty nazwa waluty kurs średni zmiana ‚.$row[‚przelicznik’].’ ‚.$row[‚kod_waluty’].’

‚;

}

function literalMonth($month){

switch ($month){
case 1:
return ‚styczeń’;
break;
case 2:
return ‚luty’;
break;
case 3:
return ‚marzec’;
break;
case 4:
return ‚kwiecień’;
break;
case 5:
return ‚maj’;
break;
case 6:
return ‚czerwiec’;
break;
case 7:
return ‚lipiec’;
break;
case 8:
return ‚sierpień’;
break;
case 9:
return ‚wrzesień’;
break;
case 10:
return ‚pażdziernik’;
break;
case 11:
return ‚listopad’;
break;
case 12:
return ‚grudzień’;
break;
}
}
?>

Archiwum walutif ($_POST[‚c_action’] == ‚searchTable’){
echo ‚

‚;
$last_date = mktime(0,0,0,$_POST[‚c_month’],$_POST[‚c_day’],$_POST[‚c_year’]);
//require ‚scripts/waluty/waluty.php’;
if ($_POST[‚c_type’] == ‚ks’){
if(get_Table(0,0,$last_date) === false){
echo ‚

Brak kursów w bazie z dnia ‚.date(‚d-m-Y’, $last_date).’.

Spróbuj ponownie z inną datą notowania.

‚;
}
} elseif($_POST[‚c_type’] == ‚sr’){
if(get_Table2(0,0,$last_date) === false){
echo ‚

Brak kursów w bazie z dnia ‚.date(‚d-m-Y’, $last_date).’.

Spróbuj ponownie z inną datą notowania.

‚;
}
}
echo ‚

‚;
}?>

Szukaj w archiwum wybranej waluty$max = mktime(0,0,0,$_POST[‚max_month’],$_POST[‚max_day’],$_POST[‚max_year’]);
//require_once ‚scripts/waluty/waluty.php’;
echo ‚

‚;
if ($_GET[‚min’]) $min = $_GET[‚min’];
if ($_GET[‚max’]) $max = $_GET[‚max’];
if ($_GET[‚curr’]) $_POST[‚curr’] = $_GET[‚curr’];
if ($_GET[‚c_type’]) $_POST[‚c_type’] = $_GET[‚c_type’];
if ($_POST[‚c_type’] == ‚ks’){
if(get_Table(0,0,0,$_POST[‚curr’], $min, $max) === false){
echo ‚

Brak kursów w bazie z przedziału ‚.date(‚d-m-Y’, $min).’ – ‚.date(‚d-m-Y’, $max).’

Spróbuj ponownie w innym przedziale czasowym.

‚;
}
} elseif($_POST[‚c_type’] == ‚sr’){
if(get_Table2(0,0,0,$_POST[‚curr’], $min, $max) === false){
echo ‚

Brak kursów w bazie z przedziału ‚.date(‚d-m-Y’, $min).’ – ‚.date(‚d-m-Y’, $max).’

Spróbuj ponownie w innym przedziale czasowym.

‚;
}
}
echo ‚

‚;
}
mysql_close( $GLOBALS[‚conid’] );
?>

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here