Noble Bank

Noble Bank
Noble Bank to bank uniwersalny. Oferta Noble Bank skierowana jest głównie do klientów indywidualnych, ceniących wysoką jakość usług i produktów finansowych. Innowacyjne, dopasowane do indywidualnych potrzeb użytkowników produkty, dedykowane są głównie zamożnym klientom. Nobel Bank w swojej działalności skupia się zwłaszcza na rozbudowie i nieustannym doskonaleniu oferty z zakresu private bankingu.
W ofercie Nobel Bank znajdziemy następujące produkty: depozyty, rachunki, karty płatnicze, plany inwestycyjne, produkty strukturyzowane, a także możliwość zakupu: akcji, obligacji korporacyjnych, jednostek udziału funduszy inwestycyjnych czy dokonania transakcji na rynku walutowym.

Nobel Bank świadczy również ekskluzywne usługi z zakresu: asset & wealth management, optymalizacji prawno-podatkowej, transferu międzypokoleniowego, obrotu nieruchomościami,
art bankingu, concierge.
1 czerwca 2012 roku nastąpiło prawne połączenie Get Banku S.A. oraz Getin Noble Banku. Oba banki funkcjonują pod wspólną nazwą Getin Noble Bank S.A.

Aktualna oferta Noble Bank:

nazwa produktu główne cechy informacje wniosek
Lokata wysokie oprocentowanie, pewny i wysoki zysk
Lokata strukturyzowana najlepsze produkty strukturyzowane na rynku
Konto oszczędnościowe atrakcyjne oprocentowanie, Private Banking
reklama

dane teleadresowe:
adres: ul. Domaniewska 39 b, 02-672 Warszawa
telefon: +48 (22) 541 51 58
fax: +48 (22) 541 51 59
infolinia: b.d.
adres e-mail: [email protected]
adres strony www: www.noblebank.pl
informacje podstawowe:
rok założenia: b.d.
forma prawna: spółka akcyjna
kapitał własny: b.d.
największy akcjonariusz: b.d.
liczba placówek: b.d.
liczba bankomatów: b.d.
zarząd banku:
p.o. prezesa zarządu Krzysztof Sławomir Rosiński
wiceprezes zarządu Jarosław Augustyniak
członek zarządu Krzysztof Spyra
członek zarządu Maurycy Kühn
członek zarządu Radosław Stefurak
członek zarządu Grzegorz Tracz
struktura kapitału akcyjnego:
b.d.